Pragmatinė lingvistinė televizijos reklamų komunikatų analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pragmatinė lingvistinė televizijos reklamų komunikatų analizė: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
213 p
Notes:
Disert. rengta 2005-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Pragmatinė lingvistika; Televizijos reklama; Komunikatas; Kalbinis aktas; Mikroaktas; Pragmatic linguistics; TV commercials; Communicate; Linguistic act; Micro act.
Keywords:
LT
Kalbinis aktas; Komunikatas; Mikroaktas; Pragmatinė lingvistika; Televizijos reklama.
EN
Linguistic act; Micro act; Pragmatic linguistics; TV commercials.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Pragmatic linguistic analysis of the communicates of TV commercials Vilnius, 2012 47 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tiriamasis objektas – transliuojamųjų televizijos reklamų komunikatai. Tyrimo tikslas – remiantis kalbinių aktų teorija, išanalizuoti Lietuvoje transliuotų televizijos reklamų komunikatų mikroaktus (smulkesnes kalbinių aktų atmainas), jų intencijas (funkcijas), atskleisti kalbinės struktūros raiškos specifiką bei sąveiką su vaizdu ir garsu. Iki šiol transliuojamosios televizijos reklamos nebuvo analizuotos remiantis kalbinių aktų teorija, be to, pirmą kartą joms tirti pritaikyta kalbinių aktų klasifikacija. Disertacijoje nagrinėjama transliuojamųjų televizijos reklamos makroakto struktūra, sukuriama atitinkama mikroaktų tipologija. Smulkus mikroaktų skirstymas išryškina transliuojamųjų televizijos reklamų pasakymų intencijas, kuriomis perteikiami reklaminio pranešimo siuntėjo (adresanto) ketinimai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad reklamos vaizdu ir / ar garsu taip pat galima perteikti tam tikras intencijas, kurios sutampa su kalbinių aktų intencijomis ar jas papildo. Transliuojamųjų televizijos reklamų kalbinių aktų analizei aktuali adresanto ir adresato kalbinė raiška, kuri priklauso nuo to, į kurią tikslinę vartotojų grupę kreipiamasi. Atliktas transliuojamųjų televizijos reklamų mikroaktų tyrimas atskleidžia, kad pragmatinės lingvistikos kalbinių aktų teorija gali būti tikslingai taikoma analizuojant televizijos reklamas.

ENThe object of the thesis - the communicates of TV commercials. The objective of the research - based on the speech act theory, to analyze micro acts (linguistic act sub-units of smaller scale) involved in TV commercials broadcast in Lithuania, their intentions (functions), and to reveal specifics of linguistic structure expression, and its interaction with image and sound. TV commercials have never been analyzed based on the speech act theory before. Moreover, linguistic act classification has been applied to TV commercials for the first time ever. There is examined the structure of advertising macro act, developed typology of micro acts. Detailed classification of micro acts highlights intentions of sayings of broadcast television commercials. The intentions convey the intents of message sender (addresser). It’s noticed that image and / or sound can convey particular intentions, which consist with intentions of linguistic acts or complement them. Expression of the linguistic relation between addresser and addressee is actual for analysis of linguistic acts of broadcast TV commercials. It depends on the objective group of the consumers. The research of micro acts of broadcast TV commercials realizing that speech act theory encompassed by pragmatic linguistics can be purposefully used for analysis of TV commercials.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42457
Updated:
2022-02-29 20:53:47
Metrics:
Views: 46    Downloads: 13
Export: