Lietuvos socialinio modelio bruožai: defektyvaus vystymosi aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialinio modelio bruožai: defektyvaus vystymosi aspektai
Alternative Title:
On the features of Lithuanian social model: the aspects of defective development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 2 (59), p. 15-27
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinės problemos / Social problems; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis pagrindiniais socialini vystymąsi įrodančiais faktais ir rodikliais, pateikiamas Lietuvos socialinio modelio, kuris kurtas 1990-2012 metais, vertinimas. Jis atskleidžia ne tik Vakaruose priimtus gerovės valstybių tipologijos ypatumus, bet ir socialinio administravimo aspektus. Straipsnio pagrindinė idėja ta, kad Lietuvos socialinio modelio formavimąsi galima įvertinti kaip defektyvų vystymąsi. Defektyvaus socialinio vystymosi bruožai Lietuvoje išryškėjo prasidėjus XXI amžiui, kai šalies gerovės modelis pradėjo „dreifuoti" nuo korporatyvinio - „bismarkinio" prie liberaliojo - marginalinio. Socialinio teisingumo pažeidimo manifestacija yra specialių papildomų išmokų sistemos egzistavimas ir plėtra Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Defektyvus vystymasis; Efektyvumas; Gerovės valstybė; Socialine apsauga; Socialine atskirtis; Socialiniai rodikliai; Socialinė apsauga; Socialinė atskirtis; Defective development; Efficiency; Lithuania; Social exclusion; Social indicators; Social security; Welfare state.

ENIn the article there is presented the evaluation of the development of Lithuanian social model during the restored independence years of 1990-2012. This evaluation is based on the main social development data and indicators and reflects not only the features of welfare states typology, which was created in the West, but social administration aspects as well. The main idea of the article is the evaluation of Lithuanian social model's formation as defective development. The defective social features became especially visible in Lithuania after beginning of 21st century when the welfare model began its drifting from corporative „bismarckian" to liberal - marginal model. The manifestation of social unjustice in Lithuania is the existence of special additional benefits system. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42389
Updated:
2018-12-17 13:20:50
Metrics:
Views: 48    Downloads: 9
Export: