Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas (tėvų perspektyva) : kokybinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas (tėvų perspektyva): kokybinė analizė
Alternative Title:
Subjective experiences of parental alienation (parents' perspective): qualitative analysis
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 3 (60), p. 173-182
Keywords:
LT
Kokybinė analizė; Naratyvinis interviu; Tėvų atskyrimas; Tėvų atstūmimas.
EN
Narrative interview; Parental alienation; Qualitative analysis.
Summary / Abstract:

LTTėvų atstūmimo problema plačiai tyrinėjama JAV, Kanadoje ir daugelyje Europos šaliu. Lietuvoje apie šią problemą dar tik pradedama kalbėti, tyrimai šioje srityje taip pat tik pradedami. Šiame straipsnyje analizuojama, kaip tėvų atstūmimo reiškinį išgyvena tėvai, netekę galimybės bendrauti su savo vaikais arba jei tokia galimybė yra labai ribota. Tyrime dalyvavo du tėčiai ir viena mama. Apklausa vykdyta taikant naratyvinio interviu metodo. Duomenys analizuoti taikant kokybinę duomenų analizę (kontentanalizę). [Iš leidinio]

ENParental Alienation is widely discussed and researched topic in USA, Canada and many European countries. However this topic is just starting to be discussed and researched in Lithuania. In this article we made an attempt to analyse subjective experiences of Parental Alienation among alienated parents. Two fathers and one mother participated in the research. The narrative interview was used to collect the data. The qualitative analysis procedures (content analysis) were employed in order to analyse the data. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Kokybinių tyrimų metodologija : vadovėlis vadybos ir administravimo studentams / Bronislovas Bitinas, Liudmila Rupšienė, Vilma Žydžiūnaitė. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008. 303 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42384
Updated:
2018-12-17 13:20:47
Metrics:
Views: 13
Export: