Motyvacijos ir nuostatų dėl eismo saugumo sąsajos su jaunų vairuotojų subjektyviai ir objektyviai vertinamu rizikingu vairavimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motyvacijos ir nuostatų dėl eismo saugumo sąsajos su jaunų vairuotojų subjektyviai ir objektyviai vertinamu rizikingu vairavimu
Alternative Title:
Tile relations between subjective or objective risky driving and motives for risky driving or attitudes towards road safety
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 3 (60), p. 1-17
Keywords:
LT
Eismo saugumo nuostata; Jauni vairuotojai; Jauni vairuotojai, rizikingas vairavimas, eismo saugumo nuostata, vairavimo; Motyvai; Rizikingas vairavimas; Rizikingo vairavimo motyvai.
EN
Attitudes towards road safety; Motives for risky driving; Risky driving; Young drivers; Young drivers, risky driving, attitude to road safety, motives for risky driving.
Summary / Abstract:

LTPristatomo tyrimo tikslas - įvertinti, kaip motyvacijos ir nuostatų dėl eismo saugumo veiksniai susiję su jaunų vairuotojų tiek subjektyviai, tiek objektyviai vertinamu rizikingu vairavimu. Rizikingas vairavimas vertintas trimis būdais: savižina, vairavimu simuliacinėje aplinkoje ir prisimenamais kelių eismo taisyklių pažeidimais bei sukeltomis avarijomis. 226 18-29 metų amžiaus tiriamieji atsakė į savižinos klausimyno klausimus, 40 iš jų dalyvavo eksperimente vairuodami simuliacinėje aplinkoje. Kaip motyvacijos ir nuostatų dėl eismo saugumo veiksniai analizuotos tiriamųjų nuostatos dėl rizikingo vairavimo, išoriniai ir vidiniai rizikingo vairavimo motyvai. Nustatyta, kad jauni vairuotojai vyrai vairuoja rizikingiau nei moterys. Teigiama nuostata dėl pavojingo vairavimo susijusi su rizikingesniu subjektyviai vertinamų jaunų vairuotojų vairavimu. Labiausiai su rizikingu jaunų vairuotojų vyrų ir moterų vairavimu (vertinamu tiek subjektyviai, tiek objektyviai) susiję vidiniai motyvai vairuoti rizikingai. [Iš leidinio]

ENThe study aims to evaluate how the factors of motivation and attitudes about traffic safety are related to risky driving evaluated by young drivers both subjectively and objectively. Risky driving was evaluated in three ways: self-knowledge, driving in a simulation environment, and recalled violations of road traffic regulations as well as accidents caused. 226 respondents aged 18–29 answered the questions from the self-knowledge questionnaire, 40 of them participated in the experiment of driving in a simulation environment. The respondents’ attitudes towards risky driving as well as external and internal risky driving motives were analysed as factors of motivation and attitudes about traffic safety. Young male drivers were established to be more risky than female drivers. A positive attitude about risky driving is related to a more risky driving of subjectively evaluated young drivers. The internal motives to drive in a risky way are mostly related to the risky driving of young male and female drivers (evaluated both subjectively and objectively).

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
The Role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers / Laura Seibokaite, Aukse Endriulaitiene. Baltic journal of management. 2012, Vol. 7, No. 1, p. 103-118.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42373
Updated:
2018-12-20 23:37:39
Metrics:
Views: 64
Export: