Edukologijos ir socialinio darbo studijų studentų nuolatinio mokymosi lūkesčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos ir socialinio darbo studijų studentų nuolatinio mokymosi lūkesčiai
Alternative Title:
Students' expectations of constant learning in educology and social work studies program
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 35, p. 5-15. Ugdymo teorija ir praktika
Keywords:
LT
Mokymosi lūkesčiai; Nuolatinio mokymo(si) lūkesčiai; Nuolatinis mokymasis; Studijų organizavimas.
EN
Constant learning; Continuous learning, learning organization, continuous training (learning) expectations; Learning expectations; Organization of studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami studijuojančiųjų reikmių pokyčiai, kintant aukštojo mokslo struktūros ir kvalifikacijų reikalavimams, taikant naujus mokymosi metodus. Nuolatinis mokymasis padeda neatsilikti nuo visuomenės mokslinės, techninės ir kultūrinės raidos, čia ypač svarbus suaugusiųjų mokymas. Keliami nauji uždaviniai Europos aukštojo mokslo sistemai - būtina iš naujo apibrėžti universiteto misiją nuolatinio mokymosi aspektu. Kintantis veiklos pasaulio ir žmonių tarpusavio sąveikos pobūdis lemia ir universitetinio rengimo sistemos pokyčius. Straipsnyje atskleidžiamos universiteto studijų organizavimo bei ugdymo proceso tobulinimo galimybės, nagrinėjamos nuolatinio mokymosi reikmės ir kintantys lūkesčiai. [Iš leidinio]

ENChanging needs of studying people are analyzed in this article, which appear with new higher education structures and requirements of qualifications, the introduction of new learning technologies also. Since, constant learning helps not to stay behind the society's scientific technical and cultural development, adult learning acts the main role here. It raises new tasks for European higher education system - redefine the mission of university in constant learning. The informatics technologies change relations between people and this influences the organization of university, as well. The abilities of university studies organization and the perfection of bringing up process are disclosed in this abstract, besides here are analyzed learning needs which change the appeared expectations. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42238
Updated:
2019-02-25 18:42:29
Metrics:
Views: 3
Export: