Pradinių klasių mokytojų profesinės kompetencijos raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojų profesinės kompetencijos raiška
Alternative Title:
Expression of primary school teachers' professional competency
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 33, p. 88-92
Keywords:
LT
Kritinio mąstymo ugdymas; Pedagogo profesinė kompetencija; Pradinis ugdymas.
EN
Development of critical thinking; Padagogues' professional competence; Pedagogues' professional competence; Primary development; Primary education.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymosi švietimo strategijos (2005) sampratos kontekste neabejotinas mokytojo, jo pedagogines kompetencijos vaidmuo asmenybei ir visuomenei darniai vystantis. Kadangi pedagogo vaidmuo keičiasi, kyla ir naujų profesinių žinių, gebėjimų, puoselėjamų vertybių reikalavimų. Pradinių klasių mokytojas deda pažintinių, socialinių, komunikavimo, matematikos ir kt. kompetencijų pagrindus, skatina mokinius pamėgti mokymąsi, įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Tampa svarbu ugdyti mokinių kritinį mąstymą. Tyrimu siekta išsiaiškinti pedagogo profesinių kompetencijų sampratą, jos raiškos rodiklius moksleivių kritinio mąstymo ugdymo aspektu, kaip pedagoginė profesinė kompetencija reglamentuojama švietimo dokumentuose, kiek akcentuojamas moksleivių kritinio mąstymo ugdymas. [Iš leidinio]

ENIn the Strategy of Sustainable Development (2005) the context of miss concept of education there is obvious role for teacher and his pedagogic professional competence defined towards sustainable development of an individual and the whole society. Changing role of teacher formulates new requirements for his professional knowledge, abilities, and values. The primary teacher sets basis for the most of the schoolchild's competencies, such as cognitive, social, communication, mathematics, etc., at the same time looking for the best teaching/learning strategy, most suitable way of development for a personality. In this case the critical contemplating becomes one of the most important criteria. By the research we seek to find out the concept of pedagogues' professional competence, the indicators for its expression in an aspect of pupils' critical contemplation, how the pedagogic professional competence is defined in the educational documents and - what attention is paid for developing pupils' critical contemplation. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42237
Updated:
2019-02-25 18:39:48
Metrics:
Views: 107    Downloads: 5
Export: