Mokytojų empatiškumo tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų empatiškumo tyrimas
Alternative Title:
Исследование эмпатичности учителей
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 102-108
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTBendrojo lavinimo mokyklų pedagogų empatiškumas - svarbus ugdymo veiklos aspektas, sąlygojantis sėkmingą humanistinį ugdymo procesą. Empatiškumo daugiau reikia specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, kurių, įteisinus integruotą ugdymą, daugėja bendrojo lavinimo mokyklose. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių pedagogų empatiškumo raišką. Tyrime dalyvavo 120 (60 pradinio ugdymo ir 60 atskirų disciplinų) pedagogų. Atlikta rezultatų analizė atskleidė, kad didžioji dalis tiriamųjų yra vidutinio empatiškumo, tačiau nemažai būta ir žemo empatiškumo lygmens. Žemas empatiškumo lygmuo labiau būdingas mieste ir rajone dirbantiems dalyko pedagogams. Respondentų amžius ir išsilavinimas tiesioginės įtakos jų empatiškumui neturi. Nustatyta tiesioginė empatiškumo priklausomybė nuo pedagoginio darbo stažo: kuo didesnis pedagoginio darbo stažas, tuo žemesnis empatijos lygmuo. Tarp aukštesnės pedagoginės kvalifikacinės kategorijos tiriamųjų mažiausiai būta žemo empatiškumo lygmens. Žemo empatiškumo žmogui sunku įsijausti į kitų emocinę būseną, problemas, įsigilinti į kito žmogaus poreikius ir padėti sėkmingai juos tenkinti. Reikia manyti, kad žemo empatiškumo pedagogams sunku dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, kurių vis daugiau sutinkama bendrojo lavinimo įstaigose.

ENThe empathy of pedagogues in general education schools is a very important aspect of educational activities which conditions successful humanistic education process. Empathy is more needed by children with special needs, the quantity of which rapidly increases in general education schools after legitimation of the integrated education. The article presents the research which aimed to identify the manifestation of empathy in pedagogues of general education schools. One hundred and twenty pedagogues (60 of elementary education, and 60 of specific subjects) were surveyed. The analysis of the results disclosed that the most the respondents had medium level of empathy, and quite a large part exposed low level of empathy. Low level of empathy is more characteristic to pedagogues of city and regional schools. Age and education of pedagogues did not make direct influence of their empathy. The results indicated direct correlation between the level of empathy and the duration of pedagogical practice: the longer pedagogical practice, the lower level of empathy. Fewer cases of low empathy were identified among pedagogues with higher qualification level. People with low empathy are hardly able to understand the emotional state and problems of other persons, and define their needs and help to satisfy them. Supposedly, pedagogues with low empathy level can hardly work with children with special needs which are more often met in general education schools.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18777
Updated:
2018-12-17 12:18:33
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: