Sukčiavimo sporto srityje paplitimas ir prevencijos problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sukčiavimo sporto srityje paplitimas ir prevencijos problemos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
311 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Prevencija / Prevention; Sportas / Sport.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Cheating in sports: prevalence and prevention problems Vilnius, 2012 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje skirtingų teisinių ir kriminologinių paradigmų kontekste tiriama sukčiavimo sporto srityje samprata ir požymiai; teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už dvi vienas iš pavojingiausių sukčiavimo sporto srityje formų – manipuliacijas sporto varžybų rezultatais ir dopingo vartojimą, – kūrimo ir taikymo praktika tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Taip pat atskleidžiama sukčiavimo sporto srityje prevencijos samprata ir prevencijos lygmenys. Analizuojamas dviejų pavojingiausių sukčiavimo sporto srityje formų paplitimas Lietuvoje, atitinkami empirinio tyrimo duomenys lyginami su kitose šalyse atliktų tyrimų duomenimis bei moksline literatūra. Kriminologinių-sociologinių teorijų kontekste atskleidžiami veiksniai, sąlygojantys sukčiavimą sporto srityje, ir pasiūlomos prevencinės strategijos, kuriomis būtų siekiama tokius veiksnius neutralizuoti. Disertacijos paskutinė dalis skirta sukčiavimo sporto srityje kriminalizavimo problemoms – jos pabaigoje siūloma kriminalizuoti neteisėtą disponavimą sporte draudžiamomis medžiagomis ir metodais bei manipuliacijas sporto varžybų rezultatais.Reikšminiai žodžiai: Sukčiavimas; Sportas; Paplitimas; Prevencija; Cheating; Sports; Prevalence; Prevention.

ENIn the dissertation the concept and attributes of cheating in sports are analyzed from the context of various legal and criminological paradigms; also the legal liability for illegal possession of doping and match-fixing is studied and how such liability might be applied in Lithuania and abroad. Moreover, the concept of prevention of cheating in sports is unfolded and the levels of prevention are introduced. The prevalence of two most dangerous forms of cheating in sports is analyzed; accordingly the data of empirical research are compared with foreign empirical data and scientific literature. The factors that contribute to cheating in sports are explained on the basis of various criminological-sociological theories and concrete recommendations that curb such factors are offered. The last part of dissertation is devoted for criminalization problems – in the end of thesis it is offered to criminalize illegal possession of prohibited substances and methods and manipulations of sports results.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42127
Updated:
2022-02-29 19:41:21
Metrics:
Views: 66    Downloads: 13
Export: