Juslių poetika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juslių poetika
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 2, p. 9-15
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Juslinis suvokimas; Poetinė kalba; Perseption; Poetic language.
Keywords:
LT
Juslinis suvokimas; Poetinė kalba.
EN
Perseption; Poetic language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama juslinio suvokimo plotmė literatūriniuose diskursuose. Aptariama aksiologinių reikšmės struktūrų figuratyvi raiška Juozo Apučio novelėje „Horinzonte bėga šernai“. Nagrinėjamuose Henriko Radausko ir Sigito Gedos eilėraščiuose atskleidžiama tiesioginė subjekto sąveika su juslėmis suvokiamo pasaulio plastinėmis bei ritminėmis sąvybėmis. Straipsnyje naudojamasi „standartinės“ (veiksmo) semiotikos ir „estezinės“ semiotikos, ryškinančios jutimines reikšmės apraiškas, metodika. Autoriaus manymu, naratyvinė perspektyva ir betarpiškas estezės išgyvenimas atitinka dvi viena kitą papildančias ir sustiprinančias pasaulio pažinimo formas: juslumas įgyja prasmę, o artikuliuota reikšmė įtraukia prasminius juslinio suvokimo efektus. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes sensual perception dimension in literary discourses. The author discusses figurative expression of axiological meaning structures in Juozas Aputis’ short story “Horinzonte bėga šernai” [Boars are running on the horizon]. Examined poems of Henrikas Radauskas and Sigitas Geda to reveal a direct interaction of the subject with plastic and rhythmic features of the world perceived through senses. The article employs the methodology of “standard” (action) semiotic and “aestesic” semiotics, highlighting manifestations of sensual meanings. In author’s opinion, a narrative perspective and immediate experience of estezy corresponds to two, mutually complimentary and reinforcing forms of world cognition: the sensual acquires meaning, while articulated meaning includes meaning effects of sensual perception.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4211
Updated:
2018-12-20 23:09:03
Metrics:
Views: 37    Downloads: 17
Export: