Socialinės informacijos apdorojimas ir nusikalstamas elgesys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės informacijos apdorojimas ir nusikalstamas elgesys: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
214 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinės informacijos apdorojimas; Nusikalstamas elgesys; Kriminalinė patirtis; Pilnamečiai nuteisti vyrai.
EN
Social information processing; Criminal behavior; Adult convicts; Criminal experience.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Social information processing and criminal behavior Vilnius, 2011 41 p
Summary / Abstract:

LTTeorinėje darbo dalyje pristatytos psichologinės nusikalstamo elgesio formavimąsi aiškinančios teorijos, smulkiai išanalizuoti psichologiniai pilnamečių asmenų nusikalstamo elgesio mokymosi mechanizmai, apžvelgti pilnamečių nusikalstamo elgesio rizikos veiksniai ir su nusikalstamu elgesiu susijusio socialinės informacijos apdorojimo ypatumai. Empirinėje darbo dalyje atlikta antrinė supra individualios kognityvios korekcinės elgesio programos „Tik tu ir aš“ duomenų analizė. Tyrimo duomenys apdoroti kokybinės ir kiekybinės duomenų analizės metodais. Nustatyti ir palyginti 161 pilnamečių nuteistų vyrų su nusikalstamu elgesiu susijusios socialinės informacijos apdorojimo ypatumai informacijos kodavimo ir potencialaus atsako kūrimo etapuose skirtingus nusikaltimus padariusių asmenų grupėse. Taip pat nustatytas kriminalinės patirties poveikis jų socialinės informacijos apdorojimui. Kai kurie nuteistų asmenų socialinės informacijos apdorojimo ypatumai palyginti su 50 neteistų pilnamečių vyrų kontrolinės grupės rezultatais. Disertaciją sudaro: įvadas, literatūros apžvalga, darbo metodika, rezultatai, padėka, rezultatų aptarimas, išvados, literatūros sąrašas, priedai, publikacijų disertacijos tema sąrašas.

ENIntroductory part of the dissertation reveals psychological criminal behavior theories, psychological mechanisms of adults’ criminal behavior learning, their criminal behavior risk factors and peculiarities of social information processing associated with criminal behavior. The secondary supra data analysis of individual cognitive corrective behavioral programme One-to-One is carried out in empirical part of the dissertation. The data is processed by both quantitative and qualitative data analysis methods. Peculiarities of social information processing associated with criminal behavior in stages of interpretation and potential response generation of 161 convicted adult male are assessed and compared between groups of offenders who have committed different crimes. The effect of criminal experience on their social information processing is also assessed. Some aspects of social information processing are compared between groups of convicts and 50 non-convicts (control group) adults. Dissertation consists of: introduction, literature review, methods, results, discussion, conclusions, references, acknowledgement, appendix, list of the main publications.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41757
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 15
Export: