Sudėtingas atvejis gydytojo veikloje. Teisinių reikalavimų gydytojui įvykdomumo ribos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtingas atvejis gydytojo veikloje. Teisinių reikalavimų gydytojui įvykdomumo ribos
Alternative Title:
Difficult (sophisticated) case in doctor’s activities. Limits of the feasability of legal demans to a physician
In the Journal:
Sveikatos politika ir valdymas [Health Policy and Management]. 2012, Nr. 1 (4), p. 221-247
Keywords:
LT
Gydytojo teisinė atsakomybė; Paslaugų kokybė; Sudėtingas atvejis; Sveikatos apsaugos; Sveikatos apsaugos paslaugų kokybė; Teisės normos įvykdomumas.
EN
Difficult medical case; Doctor liability; Doctors liability; Feasability of law; Health care service; Sophisticated medical case; Standards of health care service.
Summary / Abstract:

LTUždaviniai, su kuriais susiduria gydytojas savo profesinėje veikloje, yra labai skirtingi pagal savo sudėtingumo lygį: nuo labai paprastų iki labai sudėtingų. Tuo tarpu teisinis gydytojo atsakomybės reglamentavimas labiausiai orientuotas į abstraktų standartinį atvejį, kuris nepasižymi jokiu sudėtingumu. Straipsnis siekia užpildyti šią spragą ir aptaria sudėtingo atvejo gydytojo veikloje ypatumus, reikalavimus, kuriuos jis kelia gydytojui, jų įvykdomumo užtikrinimo kelius ir teisinius mechanizmus. Sudėtingu vadiname atvejį, kuris kelia gydytojui padidintus intelektualinius, fizinius, psichinius ir kitokius reikalavimus, siekiančius jo galimybių ribas ar viršijančius jas. Svarbi sudėtingo atvejo savybė (skyrium nuo tiesiog sunkaus) yra tai, kad gydytojas neturi aiškių būdų šiems sunkumams įveikti, bet, nepaisant to, išlieka atsakingas už jų įveikimą ir įstatymo reikalavimų įvykdymą. Nagrinėjant realų sudėtingą atvejį - pacientas , kuriam nustatytas retroorbitalinis/retrobulbarinis tumoras - atskleidžiami esminiai sudėtingo atvejo bruožai ir jo sudėtingumo šaltiniai. Aptariami trys pagrindiniai sudėtingumo šaltiniai.[...] Aptariant visus tris sudėtingumo šaltinius, pagrindžiama mintis, kad šiuolaikinis medicinos mokslas ir praktika disponuoja priemonėmis aukščiau aptartoms neįvykdomumo problemoms spręsti. Aptariamos teisinės šių problemų sprendimo priemonės. [Iš leidinio]

ENComplicity of tasks doctor meets in his everyday activities are very different: both most simple and highly sophisticated ones. However the legal regulation of doctor’s responsibility neglects the degree of complicity of his task and addresses an abstract standard case that is free of any complicity. This paper addresses this problem and discusses its practical and legal implications. A sophisticated case is such one in which doctor meets especially high intellectual, physical, psychic, and etc. demands that reach or overpass the limits of his abilities and there are no clear ways to deal with these difficulties. The difficulties that doctor meets diagnosing arise from especially high demands to doctor’s medical knowledge, which mostly exceeds his real abilities. This problem can in some degree can be solved by the modern “prompting” technologies (DiagnosisPRO6, Isabel, Dynamed, UpToDate, DXplain ir kt.). The legal situation in which correct diagnosis could be done using one of these technologies but was not done because they were not used is discussed. A sophisticated case demands the wide and very intensive cooperation with other specialists. The main problem met here is that the organization of an efficient cooperation demands doctor’s knowledge that exceeds limits of his specialty. The most radical solution of the doctor’s cooperation problem is Multi-Disciplinary Medical Team (MDMT). The sophisticated case is highly resource - demanding. It needs much more doctor’s time and other medical resources that the regular one. The organization of the health care usually tends to ignore this demand or to vest responsibility for arranging additional time on doctor. The most efficient way to solve this problem is to recognize both the very existence of sophisticated cases and the high work load it demands. Large-scale privatization seems to be another prospective way to solve the problem. [...]. [From the publication]

ISSN:
2029-3569; 2029-9001
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41656
Updated:
2022-01-17 13:19:18
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: