Įstatymo įvykdomumas. Šiuolaikinė gydytojo atsakomybės didinimo tendencija ir gynybinės medicinos paradoksas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įstatymo įvykdomumas. Šiuolaikinė gydytojo atsakomybės didinimo tendencija ir gynybinės medicinos paradoksas
Alternative Title:
Feasibility of law. The curent medical liability increase trend and the "defense medicine” paradox
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 4, p. 89-107
Keywords:
LT
Gydytojų atsakomybė; Medicinos psichologija; Sveikatos apsauga; Sveikatos apsaugos reforma; Sveikatos apsaugos sociologija; Teisės akto įvykdomumas; Teisės sociologija; Įstatymų leidyba.
EN
Doctors liability; Feasibility of a legal provision; Health care; Health care reform; Legislation; Medical doctors' liability.
Summary / Abstract:

LTTeisė yra viena pamatinių socialinės politikos įgyvendinimo priemonių. Tačiau teisės taikymas socialinės politikos tikslams veiksmingas, tik jei laikomasi pamatinių teisės taikymo reikalavimų. Įvykdomumas – vienas iš jų. Jis reiškia, kad teisės aktai neturi kelti reikalavimų, kurių jo vykdytojai nepajėgtų įgyvendinti. Taigi pamatinis reikalavimas įstatymų leidybai – prieš išleidžiant naują teisės aktą, turi būti imtasi priemonių (ekonominių, socialinių, organizacinių, edukologinių ir kt.) jo įvykdomumui užtikrinti. Teisinėje literatūroje plačiai išnagrinėtos šio reikalavimo nevykdymo pasekmės, su kuriomis susiduriama priėmus sunkiai įvykdomus (įgyvendinamus) įstatymus: jų nevykdymas, iškreiptas vykdymas, kontrproduktyvus teisės akto veikimas ir kitos šalutinės neigiamos pasekmės. Šiame straipsnyje problema išnagrinėta bendresniu lygiu. Nagrinėjama situacija, kai įvyksta visos teisės srities – medicinos teisės kryptingi pokyčiai, kurie iš esmės pakeičia šią sritį sudarančių teisės normų įvykdomumą. Straipsnyje nagrinėjamas šiame dešimtmetyje išsiplėtojęs paradoksalus reiškinys, kai gydytojo teisinės atsakomybės už gydymo paslaugų kokybę didinimas, užuot gerinant šią kokybę, sukelia priešingą efektą – kokybės pablogėjimą. Parodoma, kad šis reiškinys atsiranda dėl teisinės atsakomybės didėjimo ir ją įgyvendinančių teisės aktų įvykdomumo neatitikimo. Šiame apžvalginiame straipsnyje šis paradoksalus reiškinys nagrinėjamas remiantis užsienyje atliktais tyrimais. Šio reiškinio paplitimas ir ypatumai Lietuvoje bus nagrinėjamas atskirame straipsnyje. [Iš leidinio]

ENFeasibility is the basic requirement to any legal provision. According to this requirement, such provision must not raise demands that are too difficult to be fulfilled. This brings the next requirement for any new legal provision: before its introduction, all measures have to be taken to ensure its feasibility. The phenomenon of unfeasible laws has attracted great attention recently. Numerous examples of unfeasible legal provisions were detected. Perverted consequences of such legal provisions (resistance, disobedience, different kinds of "defense" from its demands, criminal violation, etc.) were described. However, as far only unfeasibility of a single legal provision has been studied. In this article the problem is studied in a much broader context- feasibility/unfeasibility of entire legal institution-medical law. The most important current (especially, last decade) world trend was an explosive increase of demands to health care standards, which, in turn, caused the sudden increase of legal liability of physicians and other representatives of health care. This abrupt increase in demands to a physician and his legal responsibility was not preceded by a related increase in his abilities and resources necessary to adapt to the change in law. This caused the set off of unintended side-effects, which arise from doctors’ intent to defend themselves from probable legal prosecution and which brought about a decrease of the quality of health care. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32924
Updated:
2018-12-17 12:54:40
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: