Pamatiniai reikalavimai medicinos standartui : Lietuvos ir didžiosios Britanijos medicinos standartų lyginamasis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamatiniai reikalavimai medicinos standartui: Lietuvos ir didžiosios Britanijos medicinos standartų lyginamasis tyrimas
Alternative Title:
Basic requirements to medical standards: comparative research of Lithuanians and British standards
In the Journal:
Sveikatos politika ir valdymas [Health Policy and Management]. 2011, Nr. 1 (3), p. 122-157
Keywords:
LT
Medicininiai standartai; Reikalavimai medicinos standartui; Sveikatos apsaugos paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugų kokybė.
EN
Guidelines; Guidelines doctors legal liability; Liability; Medical standards; Quality of healthy care service; The quality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra apibūdinti pamatinius reikalavimus medicinos standartui, tai yra tuos, kurie svarbūs užtikrinant pagrindinę medicinos standarto paskirtį – aukštos diagnostikos ir gydymo kokybės užtikrinimas. Medicinos standartai – tai norminiai dokumentai, kurie reglamentuoja gydytojo veiksmus jam sprendžiant tam tikras diagnostines, klinikines, prevencijos ir pan. problemas. Medicininiai standartai užima pamatinę vietą tarp visų norminių aktų, reglamentuojančių sveikatos apsaugos veiklą. Jie nurodo, kokius veiksmus turi atlikti gydytojas, kad pasiektų pagrindinį visos sveikatos apsaugos sistemos tikslą – padėti pacientui. Visų kitų sveikatos apsaugos sistemų dalių (jos valdymo, teisinio reguliavimo, aprūpinimo ištekliais) paskirtis – maksimaliai padėti gydytojui atlikti tai, ko iš jo reikalauja medicinos standartai, sudaryti tam visas būtinas ekonomines, organizacines, teisines sąlygas. Lietuva tik pradeda rengti savo medicininius standartus. Kelia nerimą, kad medicininiai standartai, parengti Lietuvoje, labai skiriasi nuo rengiamų pažangiausiose šalyse: JAV, Didžioji Britanija, Vokietija ir kt. Lietuviški standartai – tai nedidelės apimties (vos kelių puslapių) dokumentai, kurie labai trumpai teikia tam tikrų žinių ir nurodymų apie tam tikrą susirgimą, jo diagnozę bei pagrindinius gydymo metodus. Tuo tarpu užsienio šalyse leidžiami standartai – tai didelės apimties (iki kelių šimtų puslapių) ir sudėtingos struktūros dokumentai, kurių turinys, struktūra, pateikimo forma iš esmės skiriasi nuo lietuviškų.Palyginami vienodos paskirties (angininių skausmų diagnostikos ir gydymo) Lietuvos ir Didžiosios Britanijos NICE (Nacionalinio sveikatos ir klinikinio meistriškumo instituto) standartai. Išaiškinti ir išnagrinėti tie jų skirtumai, kurie yra tiesiogiai susieti su diagnostinio ir terapinio darbo kokybe. Tuo būdu apibūdinti aštuoni pamatiniai reikalavimai medicinos standartui. Jų pagrindu nustatyti bendrieji medicinos standartų įvertinimo ir palyginimo kriterijai: šiuolaikinio mokslo pasiekimų panaudojimo laipsnis; algoritminė (o ne aprašomoji) rekomendacijų pateikimo tvarka; atviras (eksplicitinis) teikiamų rekomendacijų ryšio su jas pagrindžiančiais mokslo pasiekimais pateikimas; teisingo ir tikslaus santykio tarp gydytojo veiklos reglamentavimo ir jo sprendimo laisvės (nuožiūros) nustatymas; aktyvių diagnostinių ir gydymo klaidų prevencijos metodų panaudojimas; organizacinių standarto sėkmingo įgyvendinimo prielaidų apibūdinimas, atitinkamų rekomendacijų ir metodikų teikimas; veiksmingo standarto įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas; bendradarbiavimo su pacientais ir jų paruošimo standarto įgyvendinimui užtikrinimas. Atliktas tyrimas parodė, kad Didžiosios Britanijos medicinos standartas visais šiais atžvilgiais pranašesnis už lietuvišką ir geriau užtikrina pagrindinę paskirtį – aukštą diagnostinės ir gydymo veiklos kokybę. Tuo pagrindu daroma išvada apie būtinybę įgyvendinti mūsų šalyje šiuolaikinę reikalavimų medicinos standartams sistemą. Parodoma, kaip perėjimas prie tokių reikalavimų prisidės sprendžiant opias mūsų sveikatos apsaugos problemas. [Iš leidinio]

EN[...] Typical Lithuanian standards are very short (several pages) and present only very restricted basic knowledge. It is in sharp contrast with highly developed medical standards in USA, UK, Germany, and etc. The report aims to reveal and discuss the basic differences between Lithuanian and Great Britain medical standards. It is carried out using the comparative analysis of two selected typical Lithuanian and Great Britain (NICE) standards. Both standards are official, nation scale, having identical topic (management of angina chest pain). Eight fundamental differences between both standards have been revealed: the scale in which the latest achievement of the scientific research are used, algorithmic (vs. descriptive) exposition of recommendations, explicit (vs. covert) relation of recommendations with their supporting research data, exact (vs. indefinite) definition of borderline between doctor’s duties and his discretion, active (vs. passive) prevention of possible errors, provision of recommendations on successful implementation of the standard, provision of recommendation on the most proper ways of auditing the implementation, scale of involvement of patients into implementation of the standard. The results of the analysis showed the prevalence of the highly developed NICE standard over Lithuanian one in accomplishing the most important aim of the medical standard-ensuring the proper quality of health care services. These outcomes were used as the basis to propose a set of basic recommendations for Lithuanian standards. [...] It is shown that implementation of NICE-type standards in Lithuania can contribute to solution of the most urgent problems of the national health care: inadequate public expectations, irrelevant doctor’s liability system, defensive medicine. [From the publication]

ISSN:
2029-3569; 2029-9001
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30160
Updated:
2022-01-17 13:00:58
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: