Viešosios policijos patrulinės tarnybos pareigūnų profesinio taktinio rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios policijos patrulinės tarnybos pareigūnų profesinio taktinio rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Professional tactical training of officers of public police patrol service
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Viešosios policijos Patrulinės tarnybos pareigūnų – policijos patrulių rengimo aspektai, refleksuojantys jų praktinės veiklos taktikos ir strategijos ypatumus. Manome, kad tikslinga, atsižvelgiant į šiuos ypatumus, atitinkamai organizuoti esamų ir būsimųjų policijos pareigūnų rengimą, sudaryti optimalias sąlygas bei pateikti argumentuotus motyvus, apibrėžiančius išsilavinimo įgijimo bei kvalifikacijos kėlimo būtinybę. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad būsimieji policijos pareigūnai, rengiami pagal profesinės taktikos programą, turi būti mokomi ne tik teisingai pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje, bet ir kaip teisingai įforminti įvykdytų jiems keliamų uždavinių rezultatus tarnybiniuose ir procesiniuose dokumentuose. Straipsnio tikslas – išanalizuoti viešosios policijos patrulinės tarnybos rengimo ir jų veiklos ypatumus. Palyginome pirmosios pakopos – būsimųjų policijos pareigūnų rengimo 1994–1995 mokslo metais Lietuvos policijos akademijoje ir 2004–2005 mokslo metais Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultete, kur rengiami policijos patruliai, ypatumus. Buvo atkreiptas dėmesys, kad vien tik praktinio mokymo neužtenka, norint gerai parengti būsimąjį profesionalų policijos patrulį, kuris turėtų ne tik teikti socialinę paslaugą asmenims, kuriantiems dvasines ir materialines vertybes. Taip pat kokių žinių ir įgūdžių trūksta dabartiniams ir būsimiesiems policijos patruliams užtikrinant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą bei teisingai įforminant jiems keliamų uždavinių įvykdymą ir rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pareigūnas; Patrulinė tarnyba; Policijos pareigūnas; Policijos patrulis; Policijos praktinis mokymas; Policijos praktinis mokymas (treniravimas); Policinis išsilavinimas; Viešoji policija; Viešosios policijos Patrulinės tarnybos pareigūnas; Officer; Officer of public police service; Patrol officer; Patrol service; Police; Police education; Police officer; Practical teaching(training) of the police; Practical training; Public police.

ENThe article deals with the professional training of officers of public police service – professional and tactical aspects of training, reflecting the peculiarities of tactics and strategy of practical activity. I think that it is expedient to organize properly the training of present and future police officers, to create optimal conditions and present grounded motives defining the necessity of acquiring education and improving skills. Future police officers have to be trained according to the professional tactics program and have to be taught not only how to act in a certain situation but also how to execute the results of the tasks set to them in official and process documents. The purpose of the article is to analyze the peculiarities of training of officers of public police patrol service. I have compared the peculiarities of training of police officers in 1994-1995 academic years at the Police academy of Lithuania with the ones of Mykolas Romeris university Kaunas police faculty in 2004-2005. A conclusion can be made that it is not enough to have only practical subjects. In order to prepare a professional patrol officer who should know not only how to render social service but also to create material and spiritual values, etc. Police officers lack these skills and knowledge when patrolling, carrying out tasks set to them, ensuring public order and executing the results of the tasks in the right order. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41432
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 21
Export: