Jogailos ir Vytauto monetų datavimo problematika naujų radinių duomenimis: Vilniaus Žemutinės pilies monetų kompleksas (apie 1402

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jogailos ir Vytauto monetų datavimo problematika naujų radinių duomenimis: Vilniaus Žemutinės pilies monetų kompleksas (apie 1402/2005)
Alternative Title:
Vilnius Lower Castle coin complex (around 1402/2005): new find data and problems of dating Vytautas and Jogaila coins
In the Journal:
Numizmatika. 2007, t. 6, p. 63-78
Keywords:
LT
15 amžius; 14 amžius; Čekijos Respublika (Czech Republic); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Numizmatika / Numismatics; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LT2005 m. vasario 3-4 d. Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje buvo rastas XIV a. pabaigos - XV a. pradžios monetų kompleksas. Kompleksą sudaro 13 monetų: du Čekijos Vaclovo IV (1378-1419) Prahos grašiai, iš kurių vienas - klastotė, ir vienuolika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų - šešios Jogailos (1377-1392) monetos su raiteliu averse ir dvigubu kryžiumi skyde reverse, keturios Jogailos/Vytauto (1392-1430) monetos su dvigubu kryžiumi skyde averse ir ietigaliu su kryžiumi reverse, taip pat Vytauto moneta, kaldinta Smolenske (stulpai dviguba linija/liūtas). Pagal skirtingų monetų kiekį šis kompleksas yra antras tarp visų Lietuvoje rastų XIV a. pabaigos - XV a. pradžios lobių. Straipsnyje detaliai analizuojamos radimo aplinkybės bei komplekse rastos monetos, pagrindinį dėmesį skiriant LDK monetoms. Remiantis rastomis monetomis bandoma paneigti arba patvirtinti anksčiau įvairių autorių išsakytas mintis apie šių monetų priklausomybę, datavimą, kaldinimo vietą.Reikšminiai žodžiai: Datavimas; Datavimo problematika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Monetų kompleksas; Monetų radiniai; Vilniaus žemutinė pilis; Vilnius; Vytauto ir Jogailos mmonetos; Žemutinė pilis; Chronology; Coin complex; Coin find; Coins of Vytautas and Jogaila; Lower castle; Problems of dating; The Vilnius Lower Castle; Vilnius.

ENThis article details the coin complex found in the territory of the Lower Vilnius Castle in 2005. The complex consists of 13 coins of four different varieties - one Czech Wenceslaus IV (1387-1419) Prague groat, one Czech Wenceslaus IV Prague groat copper counterfeit, six Grand Duchy of Lithuania pennies with the knight/double cross shield, minted around 1388-1392, four Grand Duchy Jogaila/Vytautas pennies with double cross shield/spear head with cross, minted around 1392, and one noteworthy Grand Duchy Vytautas penny, minted in Smolensk around 1401, of which there is only one previously know example. This is the second most diverse hoard discovered in Lithuanian of coins from end of the 14th and beginning of the 15th centuries. Only the Lower Castle hoard found in 2002 surpasses it. The circumstances of this find - which was found in an undisturbed layer - assisted with dating of these coins and it was determined that they were minted in very small quantities and only for a short period of time. [text from author]

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41396
Updated:
2022-01-17 12:09:10
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: