JAV lietuvių vargonininkų veikla liturginės muzikos baruose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV lietuvių vargonininkų veikla liturginės muzikos baruose
Alternative Title:
Activities of Lithuanian church organists in the USA in liturgical music fields
In the Journal:
Soter. 2004, 12 (40), p. 225-237
Keywords:
LT
Bažnyčia; Giesmynas; Giesmė; Muzika; Muzikas; Vargonininkai.
EN
Church; Hymnal; Music; Organist.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžioje į Ameriką ėmė keliauti vis daugiau muzikinį išsilavinimą turėjusių lietuvių. Daugiausia tai buvo Juozo Naujalio vargonininkų kursų ir Rietavo bei Plungės dvaruose gyvavusių mokyklų auklėtiniai, kurie įsidarbinę naujai pastatytose ar išnuomotose lietuvių parapijų bažnyčiose tapo lietuviško muzikinio gyvenimo ašimi. Jie rūpinosi ne tik bažnytinės, bet ir pasaulietinės muzikos reikalais – dirbo su jaunimu, rengė koncertus, dainų šventes, pritrūkus giesmių ir dainų rašė muziką. Kilus didžiuliam pavojui lietuviškų bažnyčių muzikai JAV plintant džiazui, vargonininkai dar intensyviau ėmė kurti įvairių žanrų religinę muziką, kuria norėjo atsverti amerikiečių įtaką. Šiuo klausimu lietuviams buvo labai parankus XX a. pradžioje popiežiaus Pijaus X paskelbtas, o šeštajame dešimtmetyje atgaivintas Motu proprio, stabdantis profaninės muzikos skverbimąsi į bažnyčias. Tačiau pradėjus dogmatiškai vadovautis garsiuoju dokumentu tapo akivaizdu, kad menkėja lietuviškos religinės muzikos sklaida ir lietuviškų parapijų kaip svarbiausių kultūros židinių autoritetas. Tai pripažino ir dauguma kunigų, todėl pradėjo bažnytinei muzikai taikyti įvairias nuolaidas. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti vargonininkų pastangas diegti lietuvišką giedojimą pamaldų metu, apžvelgti jų darbus leidžiant lietuviškus giesmynus, įvertinti nuopelnus derinant Bažnyčios hierarchų reikalavimus ir lietuvių katalikiškos visuomenės poreikius.

ENThe Lithuanian church organists in the USA had preserved the national spirit and traditions of liturgical music for a long time. They also furthered the development of these traditions. The aim of this article is to review the efforts of church organists to popularize Lithuanian hymns and chanting during church service, as well as to analyze the history of publishing of Lithuanian hymnals. The author of this article points the importance of church organists work in coordination of Church requisitions and the needs of Lithuanian Catholic community. [text from author]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41387
Updated:
2018-12-17 11:29:05
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: