Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje : tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių
Alternative Title:
Genres of church music in contemporary Lithuanian composers' works: between the heritage of church music and the needs ofthe renewed liturgy
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2011, 12, p. 61-88
Keywords:
LT
Religinė muzika / Religious music; Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama bažnytinių žanrų liturgijoje ir šiuolaikinėje lietuvių muzikoje (1987-2010) genezė, jų vaidmuo apeigose po liturgijos reformos ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių opusų galimybės skambėti bažnyčioje. Daugiausia dėmesio skiriama liturginės kilmės žanrų ir jiems artimų kompozicijų bibliniais tekstais formaliųjų ypatybių analizei, jas siejant su kiekvieno žanro istorine raida bei liturgine funkcija, kiekvienam jų skirta šiuolaikinėse bažnytinėse apeigose. Formalaus funkcionalumo aspektu muzikos kompozicija tyrinėtina dvejopai: kiek nuosekliai joje išdėstytas liturgijoje privalomas tekstas ir kiek ji tinka liturgijai savo apimtimi (trukme ir atlikėjų sudėtimi). Straipsnyje taip pat apžvelgiama šiuolaikinės religinės lietuvių kūrybos terpė (pastarąjį 20-metį Lietuvos katalikų bažnyčiose atliekamos muzikos repertuaras) ir nurodomos bažnytinės kūrybos perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnytiniai žanrai; Bendruomeninis giedojimas; Himnas; Katalikų liturgija; Litanija; Mišių ciklas; Motetas; Ordinarium; Proprium; Psalmė; Religinė kūryba; Sekvencija; Šiuolaikinė bažnytinė muzika; Catholic liturgy; Communal singing in churches; Contemporary church music; Genres of church music; Hymn; Litany; Mass cycle; Motet; Ordinarium; Proprium; Psalm; Religious music; Sequence.

ENThe article deals with the genesis of the church music genres in the liturgy and contemporary Lithuanian music (1987-2010), their role in the reformed liturgy and the possibilities of Lithuanian composers' music to be performed in churches. The focus is on the analysis of the formal Features of the origins of the genres of liturgical music and musical compositions after biblical texts, in relation to the historical development of every genre and the function in the liturgy allotted to them in contemporary church rites. From the aspect of formal functionality, every musical composition is discussed in two ways: how consistently the text obligatory in the liturgy is presented and how its volume (duration and performers) suits the liturgy. The article also reviews the context of contemporary religious Lithuanian music (the repertoire of music performed in Catholic churches during the last two decades) and points out the prospects for the creation of church music. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33873
Updated:
2020-04-18 20:35:13
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: