Kristaus kryžius lietuvių katalikų giesmėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristaus kryžius lietuvių katalikų giesmėse
Alternative Title:
Christ's cross in the hymn of Lithuanian Catholic religious practises
In the Journal:
Soter. 2004, 12 (40), p. 199-213
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gavėnia; Kalvarijos; Kristaus kryžius; Kryžiaus kelias; Kryžius; Lietuvių katalikų giesmės, religinės praktikos; Calvaries; Christ's Cross; Cross; Cross Way; Hymns of Lithuanian Catholics; Lent; Lithuania; Religious practices.
Keywords:
LT
Gavėnia; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Kalvarijos; Kristaus kryžius; Kryžiai / Crosses; Kryžiaus kelias.
EN
Calvaries; Christ's Cross; Cross Way; Cross; Lent; Religious practices.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Kristaus kryžius lietuvių katalikų giesmėse, giedamose bažnytinių kalendorinių bei šeimos švenčių (gavėnios, Velykų, Kryžiaus dienų, šermenų) progomis ir pridėtinių pamaldų (birželinių, Kalvarijų Kryžiaus kelio) metu. Pirma, nustatomas lietuvių liaudies pamaldumo praktikų giesmių, kuriuose minimas Kristaus kryžius, atlikimo laikas; antra, analizuojami šių giesmių tekstai. Tarp Liturginiame maldyne pateikiamų giesmių Kristaus kryžius pirmą kartą paminimas gavėnios giesmėse. Kristaus kryžius minimas Velykų liturginiu laiku, švenčiant Kryžiaus dienas, budint prie mirusiojo, per šermenis arba budynes. Kristaus kryžius taip pat minimas birželinėse bei kalvarijų Kryžiaus kelio giesmėse. Remiantis išdėstyta medžiaga teigiama, kad Kristaus kryžius minimas bažnytinėse gavėnios, Velykų, Kryžiaus dienų bei šermeninėse giesmėse. Kristaus kryžius apgiedamas ir pridėtinių pamaldų – birželinių, Žemaičių Kalvarijos kalnų bei Gedulinių valandų – giesmėse. Dažniausiai Kristaus kryžius minimas 14-os stočių Kryžiaus kelio, Graudžių verksmų bei Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmėse. Pateiktos išvados pagrindžia darbe išsikeltą hipotezę, kad Kristaus kryžius lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų giesmėse dažniausiai minimas bažnytinių kalendorinių bei šeimos švenčių (gavėnios, Kryžiaus dienų bei šermenų) ir pridėtinių pamaldų (birželinių, kalvarijų Kryžiaus kelio) metu.

ENThe article discusses the Cross of the Christ in Lithuanian catholic songs which were sang during the Church calendar and family celebrations (Lent, Easter, Cross Days, funerals) and additional services (June prayers, Kalvarijos Way of Cross). Firstly, the time is determined when Lithuanian devotion songs, which mention the Cross of the Christ, are sung; secondly, the texts of the songs are analysed. In the songs presented in the liturgical collection of prayers the Cross of the Christ for the first time is mentioned in Lent songs. It is also mentioned during Easter liturgy, during the celebration of Cross days and the farewell with the deceased or wake. The Cross of the Christ is also mentioned in the songs of June prayers and Kalvarijos Way of Cross. According to the material, it could be stated that the Cross of the Christ is mentioned in the church songs of Lent, Easter, Cross Days and wake prayers. It is also described in the songs of additional services – June prayers, Great Žemaičių Kalvarija festival and Mourning hours. Most frequently the Cross of the Christ is mentioned in the songs of 14 stations Way of the Cross, Mournful Crying and the Mountains of Žemaičių Kalvarija. The results prove the hypothesis that the Cross of the Christ in Lithuanian catholic national devotion practitioners’ songs is most frequently mentioned in the Church calendar and family celebrations (Lent, Easter, Cross Days, funerals) and additional services (June prayers, Kalvarijos Way of Cross).

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41383
Updated:
2018-12-17 11:29:03
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: