Senienų muziejaus numizmatikos rinkinio pėdsakais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senienų muziejaus numizmatikos rinkinio pėdsakais
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 17-42. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Keywords:
LT
19 amžius; Eustachijus Tiškevičius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muziejai / Museums; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTApie Vilniuje 1855 m. įkurtą Senienų muziejų yra daug rašyta lietuvių, lenkų, baltarusių darbuose. Juose buvo paminėtos Senienų muziejuje saugotos lobių monetos ir iki šių dienų neišlikęs numizmatikos rinkinys. Autorės pastebėjimu, iki šiol nėra parengtos ir visapusiškai Senienų muziejaus numizmatikos rinkinį įvertinančios ir apibendrinančios studijos. Taip pat nėra išsamiai tyrinėti svarbiausi rinkinio formavimo aspektai, kaip pvz.: turinys ir kokybė bei jų kaita ir kt. Todėl autorė savo straipsnyje glaustai apibendrina atliktų tyrimų rezultatus. Pagal galimybes turimą informaciją papildo naujais duomenimis arba patikslina anksčiau teiktą informaciją apie senienų muziejaus numizmatikos rinkinio raidą. Pastebima, kad Lietuvos kultūros istorijoje XIX amžiuje išskiriami du centrai, sąlygoję visuomenės kultūrinį gyvenimą. Vienas iš jų – Vilniaus universitetas. Universitete buvęs edukacinio pobūdžio numizmatikos rinkinys XIX a. 2 – 3 dešimtmetyje kėlė nemažą susidomėjimą kaip svarbus krašto istorijai objektas. Tuo pačiu laikotarpiu universitete numizmatikos kolekcija gausėjo ir jos eksponavimas suteikė galimybę didesniam lankytojų ratui ją pamatyti. Svarbu tai, kad numizmatika buvo naudojama mokymo procese, o antikinė numizmatika buvo įtraukta į paskaitų ciklus. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus Senienų muziejaus istorija dalijama į du tarpsnius. Publikacijoje aprašoma senienų muziejaus numizmatikos rinkinio pradžia, pristatomi šio muziejaus darbuotojai, pasakojama, kaip buvo kaupiamas numizmatikos rinkinys. Pasakojama apie numizmatikos eksponavimą.Reikšminiai žodžiai: Eustachijus Tiškevičius; Kolekcija; Numizmatika; Numizmatikos rinkinys; Senienų muziejus; Vilniaus senienų muziejus; Collection; Eustachijus Tiškevičius; Museum of Antiquities; Numismatic; Numismatic collection; Vilnius Museum of Antiquites.

ENThere is a lot of material about the Museum of Antiquity in Lithuanian, Polish and Belorussian works. The museum was established in 1855 in Vilnius. Coin treasures and a numismatic collection which did not remain till nowadays were kept in the Museum of Antiquity and mentioned in those works. The author notices that there are no studies which would thoroughly evaluate and summarise information about the numismatic collection of the Museum of Antiquity. Also there were no thorough researches about the main aspects of the collection's formation, ex.: contents, quality, their changes and etc. Therefore the author briefly summarises the results of already performed researches. With regard to circumstances, the information is supplemented with new data and the already received information about the development of the numismatic collection of the Museum is corrected. Two centres which had influence to the public cultural life were distinguished in the history of Lithuanian culture of the 19th c. One of them is Vilnius University. The University had an educational type numismatic collection which in the 2nd–3rd decades of the 19th c. was quite interesting as an important object to the history of the country. At the same period, the numismatic collection was supplemented and a higher number of people had an opportunity to see it. It is important that the numismatics was used in an education process; antique numismatics was included into the cycles of lectures. Attention is paid that the history of the Museum of Antiquity is divided in two periods. The publication describes the beginnings of the numismatic collection of the Museum of Antiquity, the way in which the collection was gathered and presents the museum's employees. Also, it describes the exposure of numismatics.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28154
Updated:
2022-09-23 23:26:14
Metrics:
Views: 36
Export: