Human resources management as science and studies at KTU Economics and Management Faculty

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human resources management as science and studies at KTU Economics and Management Faculty
Alternative Title:
Žmogiškųjų išteklių vadyba - mokslas ir studijos KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 4 (59), p. 46-52
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
vadyba; personalo vadyba; žmogiškųjų išteklių vadyba; žmogiškųjų išteklių ugdymas; karjera; kompetencijos; mokymas; kvalifikacijos kėlimas.
EN
management; personnel management; human; resources management; development of human; resources; career; competencies; training; improving professional skills..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinama žmogiškųjų išteklių vadybos (ŽIV) raida, akcentuojant Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto (KTU EVF) mokslininkų ir pedagogų indėlį į šios aktualios vadybos srities plėtojimą. Personalo vadybos svarba teoriniu lygiu buvo pripažįstama ir socialistiniu laikotarpiu. Tačiau jame reikia skirti kelis periodus. Ankstyvuoju periodu buvo mėginta sukurti izoliuotą socializmo personalo vadybą. Vėlesniu - atšilimo laikotarpiu - gerokai išaugo vakarų šalių pažangaus patyrimo skleidimo lygis, žinoma, suteikiant jam socialistinę potekstę. Su šiuo periodu ir sietina tyrimų pradžia KTU EVF. Tyrimai ŽIV ugdymo srityje ypač intensyviai buvo atliekami Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Nemažai pasiekta atliekant mokslinius tyrimus - apgintos 7 disertacijos. Gerokai išsiplėtė tyrimai tiek turinio, tiek ir tiriamų šakų požiūriu. Atliekami tyrimai, be personalo skaičiaus ir struktūros planavimo, išsiplėtė ir apėmė personalo kultūros, ugdymo sistemos turinio ir lygio įvertinimo, lyderiavimo, karjeros planavimo, kompetencijų ugdymo problematiką. Pastaruoju metu tyrimai, be pramonės, apima ir žemės ūkio bei viešojo sektoriaus organizacijas. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad žmogiškųjų išteklių ugdymo tendencijos ir lygis Lietuvos įmonėse siejasi su plėtojimosi tendencijomis pažangiose Vakarų šalyse. Kartu pastebimi ir kai kurie ypatumai. Kad ir kaip keista, nepaisant žemo pragyvenimo lygio, pastebimas pažangių motyvų vyravimas, svarbiausia yra įdomus darbas, iniciatyva, ypač akcentuojama mokymosi svarba. KTU EVF yra pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla pradėjusi rengti personalo vadybos bakalaurus ir magistrus.

ENThis paper aims at summarizing the development of human resources management (HRM) highlighting the contribution of the researchers and teachers of KTU Economics and Management Faculty (KTU EMF) into the development of this area of management. The paper distinguishes the following main sections: a short review of HRM science and studies in Lithuania including the period of the first independence of the state, the Soviet period and the period of the recent 18 years of independence; development of research in the area of HRM at KTU EMF focusing on the formation process of researchers in this area, the main areas of research and their importance for the Lithuanian economy. The place of HRM studies within the University study program in reviewing both the training of engineers in management and the management studies program for social sciences as well as improving professional skills of working specialists. The conclusions and suggestions for the development of research and studies of HRM as well as for cooperation with universities of EU and other universities world-wide are presented. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14523
Updated:
2018-12-17 12:12:38
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: