Transformative learning - a new stage in the continuum of organizational learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformative learning - a new stage in the continuum of organizational learning
Alternative Title:
Transformuojantis mokymasis - nauja ugdymo pakopa organizacijoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 2 (37), p. 79-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekologija; Skaitmeninis raštingumas; Transformuojantis mokymasis; Transformuojantis mokymasis, ekologija, skaitmeninis raštingumas, Įpareigojimai, kintamasis; Įpareigojimai, kintamasis; Digital literacy; Ecology; Empowerment; Transformative organizational learning; Transformative organizational learning, ecology, Digital literacy, empowerment, variable; Variable.
Keywords:
LT
Ekologija; Įpareigojimai, kintamasis; Skaitmeninis raštingumas; Transformuojantis mokymasis; Transformuojantis mokymasis, ekologija, skaitmeninis raštingumas, Įpareigojimai, kintamasis.
EN
Digital literacy; Ecology; Empowerment; Transformative organizational learning; Transformative organizational learning, ecology, Digital literacy, empowerment, variable; Variable.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama transformuojančio organizacijos mokymosi problema, kuri yra neatsiejama visos organizacijos vystymosi sistemos dalis. Mokymasis organizacijose vyksta įvairiais būdais: organizuojami darbuotojų lavinimo kursai, darbuotojai skatinami mokytis kalbų, pasirinkti nuotolinio mokymo programas ir t.t. Šios priemonės sudaro geras prielaidas aukštesnei mokymosi pakopai. Straipsnyje pateikiami tyrimo rezultatai, kurie rodo penkių Lietuvos įmonių galimybes pereiti prie plataus transformuojančio mokymo principų įgyvendinimo. Tyrimo metu panaudota apklausa, kuri yra lengviausias, greičiausias ir pigiausias metodas gauti norimus rezultatus. Apklausti 535 įmonių darbuotojai. Jų buvo teiraujamasi apie kompiuterių naudojimą ir įmonių ekologinių programų vykdymą. Įmonių vadovai jau galvoja apie kompiuterinį visų darbuotojų mokymą. Trijose įmonėse organizuotas vakarinis mokymas. Vienoje Vilniaus įmonėje buvo organizuoti dviejų mėnesių kursai. Visos tirtos įmonės turi gamtosaugos problemų, nes jų darbas susijęs su atliekomis, tepalais ir kitomis medžiagomis. Darbuotojai yra apmokyti, kaip tinkamai elgtis aplinkoje. Ypač plačią programą yra parengusi viena tirta Vilniaus įmonė. Be to, visi jos darbuotojai ir atskiros jų grupės yra nuolat supažindinami su naujais reikalavimais. Tyrimas parodė, kad Lietuvos įmonės gali vykdyti intensyvias mokymo programas, atitinkančias besikeičiančius reikalavimus. Tai svarbu tolimesniam augimui ir bendrų vertybių puoselėjimui.

ENThe article deals with the problem of transformative organizational learning the latter being viewed as a new stage in the context of the general organizational development. Organizational learning has already gathered its pace, however rapid developments in the world market call for new and more intensive measures in this field. Mutual efforts are inevitable and obligatory in sharing and reinforcing people's knowledge, experience, and culture. This could be achieved through self reliance, acceptance of responsibility in mobilizing local resources, sound attitude to ecological developments and fundamental reforms. The article presents the research results of the present measures taken in Lithuanian enterprise learning. These means serve as a prerequisite for transformative learning involving every member of the enterprise to creating a so-called "digital nervous system" for the organization, expanding the limits of empowerment, developing ecologically sound approach to manufacturing and service activities. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41269
Updated:
2018-12-17 11:28:53
Metrics:
Views: 12
Export: