Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse
Alternative Title:
Prevention problems of criminality, other undesirable social processes and their solution in European countries
Editors:
Babachinaitė, Genovaitė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003.
Pages:
268 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — I. Nelegalios migracijos ir nelegalaus mobilumo prevencijos problemos ir jų sprendimas. Nelegalios migracijos ir nelegalaus mobilumo prevencijos problemų sprendimo teorinės prielaidos. Tarptautinės pastangos kontroliuoti migracijos procesus. Europos patirtis sprendžiant migrantų legalizavimosi problemas. Nelegalios migracijos ir nelegalaus mobilumo problemų raiška Lietuvoje bei jų sprendimo galimybės — II. Intelektinės nuosavybės pažeidimai ir jų prevencija. Intelektinės nuosavybės ir jos pažeidimų samprata bei klasifikacija. Tarptautinės pastangos dėl intelektinės nuosavybės apsaugos. Intelektinės nuosavybės ir atsakomybės už jos pažeidimus reglamentavimas Europos valstybėse. Intelektinės nuosavybės pažeidimų būklė ir prevencijos galimybės Lietuvoje — III. Organizuotas nusikalstamumas ir jo prevencijos galimybės. Organizuoto nusikalstamumo samprata ir požymiai. Organizuotas nusikalstamumas kaip šiuolaikinio pasaulio problema ir tarptautinės pastangos jį kontroliuoti. Kovos su organizuotu nusikalstamumu teisinis reglamentavimas užsienio valstybėse. Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje, prevencija ir jos galimybės — IV. Viktimologiniai nusikalstamumo prevencijos organizavimo aspektai. Viktimizacijos ir viktimiškumo procesų teorinės prielaidos. Kriminalinės viktimizacijos palyginamoji būklė Lietuvoje ir kitose valstybėse. Kriminalinės viktimizacijos prevencijos kryptys užsienio valstybėse. Kriminalinės viktimizacijos padarinių kompensavimas užsienio valstybėse — Prevention problems of criminality, other undesirable social processes and their solution in european countries: summary.
Keywords:
LT
Intelektinė nuosavybė; Migracija; Nelegali migracija; Nusikaltimų pravencija; Organizuotas nusikalstamumas; Prevencija; Viktimologiniai aspektai.
EN
Crime prevention; Illegal migration; Intelectual property; Intellectual property; Migration; Organized crime; Prevention; Victimological aspects.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos organizuoto nusikalstamumo, intelektinės nuosavybės pažeidimų, mobilumo ir migracijos procesų raidos nepageidautinų aspektų prevencijos galimybės bei viktimologiniai nusikalstamumo prevencijos organizavimo aspektai. Lietuvai svarbu šias problemas spręsti keliais būdais: vykdant valstybės vidaus politiką; įgyvendinant tarptautinių teisės aktų reglamentuotus jų sprendimo būdus ir priemones; kuriant (ir tobulinant) naujas jau minėtus būdus jungiančias tarptautinės prevencijos galimybes. Knyga skirta teisės, teisės ir valdymo studijų programų studentams, teisininkams mokslininkams, taip pat teisininkams, dirbantiems praktinį darbą teisėsaugos ir kitose institucijose, sociologams, politologams bei visiems, kas domisi kriminologijos ir viktimologijos problemomis.

ENThe monograph analyses the possibilities of prevention of organised crime, violations of intellectual property, and undesirable aspects of the development of mobility and migration processes as well as the victimological aspects of the organisation of crime prevention. It is important for Lithuania to solve these problems in several ways: by pursuing the domestic policy of the state; implementing the solutions and measures regulated by international legal acts; creating (and improving) new opportunities for international prevention that combine the already mentioned solutions. The book is targeted at students of law, law and administration, lawyer scientists as well as lawyer practitioners at law and enforcement or other institutions, sociologists, political scientists and everybody who is interested in the problems of criminology and victimology.

ISBN:
9955563117
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41158
Updated:
2013-04-29 00:54:11
Metrics:
Views: 18
Export: