Vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tikrai Vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tikrai Vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras?
Alternative Title:
Problem of dating the Vilnius fire: was Vilnius castle really destroyed by fire in 1419?
In the Journal:
Lietuvos pilys. 2010, 6 (2009), p. 76-91
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTE. Remecas straipsnyje teigia, kad šiuolaikinėje Lietuvos istoriografijoje laikomasi nuomonės, jog 1419 m. Vilniuje kilęs gaisras sudegino nemažai Vilniaus miesto žymių objektų. Gaisro padarytą žalą miestiečiai skaičiavo 60 tūkstančių sidabro lydinių. Pastebima, kad minimo gaisro data remiamasi, kai kalbama apie katedros statybų raidos istoriją, pilies statybų ir viso Vilniaus istoriją. Atkreipiamas dėmesys, kad lenkų istoriografai Vilniuje kilusį gaisrą datuoja 1399 m. Tokią pat datą minėjo ir V. Drėma – Vilniaus architektūros istorijos tyrinėtojas. Po ilgo kitos nuomonės ignoravimo Lietuvos istoriografijoje architektas N. Kitkauskas pripažino, kad nėra žinoma gaisro data. Jis teigia, kad 1419 m. gaisro datą nustatė istorikas Janas Fijalekas. Gaisro datą galima buvo patikslinti 1987 m. tyrinėjant Žemutinės pilies valdovų rūmų teritoriją. Tačiau tai nėra padaryta. Straipsnio autorius mini, kad vienas pirmųjų apie Vilniaus gaisrą 1836 m. rašė M. Balinskis savo knygoje. Straipsnyje minimi kiti autoriai, kurie gilinosi į Vilniaus gaisro istoriją. Atlikus detalesnius tyrimus, aiškėja, kad Vilniaus gaisro 1419 m. data klaidinga. Tai parodo atliktų istorinių, archeologinių ir kitų šaltinių analizė. Yra nustatyta, kad gaisras kilo 1399 m. kovo mėnesio pirmoje pusėje. Kada buvo nustatyta Vilniaus gaisro data, galima buvo patikslinti Vilniaus Žemutinės pilies mūrų nugriovimo datas ir to nugriovimo priežastis. Daugiau sužinota apie Žemutinės pilies naujų mūrų statybos laiką. Pabrėžiama, kad yra labai svarbus kritiškas istorinių, archeologinių ir architektūrinių tyrimų vertinimas.Reikšminiai žodžiai: 1419; Datavimas; Gaisras; Mūrinė statyba; Pilis; Viduramžiai; Vilnius; Žemutinė pilis; 1419; Castle; Dating; Fire; Lower Castle; Masonry construction; Middle Ages; Vilnius.

ENE. Remecas states in the article that according to the modern Lithuanian historiography, the fire in 1419, in Vilnius, left lots of famous objects of Vilnius City burnt. City evaluated the damage of the fire at 60 thousand silver alloys. It is noted that the latter date of the fire is referred to when talking about the history of the cathedral construction development, of castle construction and of Vilnius in general. It must be noted that Polish historiographers name the year 1399 as the date of the fire in Vilnius. The same date was mentioned also by V. Drėma, researcher of the history of Vilnius architecture. After ignoring different opinion in the Lithuanian historiography, architect N. Kitkauskas admitted the fact that the exact date of the fire is unknown. He states that the fire was dated to 1419 by historian Janas Fijalekas. The date of the fire could have been adjusted in 1987 when examining the territory of the palace of the grand dukes. But it was not done. The author states that M. Balinskis was among the first ones to mention the Vilnius fire in his book in 1836. Other authors who studied the history of the Vilnius fire are also mentioned in the article. After more detailed researches, it becomes clear that dating the Vilnius fire in 1419 was incorrect. Analysis of historical, archaeological and other sources proves that. It is established that the fire started in the first half of March 1399. Once the date of the Vilnius fire was determined, the dates of demolishing the Lower Castle of Vilnius and the reasons of the demolition could be specified. More information about the time of construction of the new Lower Castle was gained. It is emphasised that critical assessment of historical, archaeological and architectural researches is very important.

ISSN:
1822-4326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40720
Updated:
2013-04-29 00:48:21
Metrics:
Views: 74
Export: