Alternatyvios laisvės atėmimui poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams už smurtinius nusikaltimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvios laisvės atėmimui poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams už smurtinius nusikaltimus
Alternative Title:
Measures of alternative to imprisonment, in respect of the juveniles, accused of commiting violent crimes
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 35, p. 41-52
Keywords:
LT
Baudžiamasis kodeksas; Nepilnamečiai teisės pažeidėjai; Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė.
EN
Criminal code; Juvenile offenders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas alternatyvioms laisvės atėmimo bausmei poveikio priemonėms, kurios gali būti taikomos nepilnamečiams, padariusiems smurtinius nusikaltimus. Pirmiausiai straipsnyje nagrinėjama, kaip ši problema reguliuojama Jungtinių Tautų teisės aktuose - Vaiko teisių konvencijoje ir Standartinėse minimaliose nepilnamečių atžvilgiu vykdomo teisingumo taisyklėse (Pekino taisyklėse). Vėliau nagrinėjamos galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios auklėjamojo pobūdžio priemonės ir nepilnamečiams taikomos bausmės už smurtinių nusikaltimų padarymą. Toliau apžvelgiamos analogiškos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekto nuostatos, ypatingą dėmesį skiriant skirsniui, reguliuojančiam nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus - auklėjamojo poveikio priemones ir bausmes bei jų skyrimą. Palyginus galiojančiojo Baudžiamojo kodekso ir jo projekto nuostatas apžvelgiamas ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcija, Lietuvos Respublikos kriminalinės justicijos įstatymo projektas bei pastarojo santykis su galiojančiais Baudžiamuoju, Baudžiamojo proceso, Pataisos darbų, Administracinių teisės pažeidimų kodeksais ir jų projektais. Straipsnyje taip pat apžvelgiamos Estijos, Rusijos, Olandijos ir Švedijos įstatymuose numatytos alternatyvios laisvės atėmimui poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams už smurtinius nusikaltimus.

ENThe article discusses alternative measures to imprisonment, which can be applied to minor offenders who committed crimes of violence. First of all, the article discusses how the issue is regulated in the legislation of the United Nations - Convention on the Rights of the Child and Standard Minimum Rules on the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). Further on, the coercive measures of correctional nature established in the effective Criminal Code of the Republic of Lithuania and punishments imposed on juveniles for crimes of violence are analysed. The analysis is followed by the review of analogous clauses of the draft Criminal Code of the Republic of Lithuania, paying special attention to section regulating peculiarities of criminal responsibility of juveniles: measures and punishments of correctional nature and their imposition. After comparing the clauses of the effective Criminal Code with the clauses of its draft, the Law on the Fundamentals of the Protection of the Rights of the Child of the Republic of Lithuania, concept of the reform of the juvenile criminal justice, draft Criminal justice law of the Republic of Lithuania and relation of the latter with the effective Criminal, Criminal Procedure, Correctional Works, Administrative Offence Codes and their drafts are reviewed. The article always reviews alternatives to imprisonment stipulated in the laws of Estonia, Russia, Netherlands and Sweden for juvenile offenders who committed crimes of violence.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40457
Updated:
2018-12-17 10:48:07
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: