Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimizavimas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimizavimas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos
Alternative Title:
Consistency of criminal sanction system and the effectiveness of criminal policy
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 37, p. 7-15
Notes:
Kiti aut.: Antanas Dapšys, Jonas Misiūnas, Vladislavas Poškevičius.
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūlomi metodiniai principai, kaip analizuoti baudžiamuosius įstatymus, siekiant juos įvertinti bausmių sistemos ir sankcijų optimalumo bei darnos požiūriu Be to, aptariami kai kurie rezultatai, gauti pritaikius tuos principus, vertinant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) projekto bausmių sistemą. Straipsnis apibendrina mokslinius rezultatus, gautus vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtą mokslo programą “Nusikalstamumas ir kriminalinė justicija“. Jame taip pat aprašomi kai kurie praktiniai Teisės instituto, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro ir Matematikos ir informatikos instituto vykdyto bendro projekto “Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimizavimas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos“ rezultatai. Šio projekto tikslai - atlikti BK projekto ir kitų Europos šalių baudžiamųjų įstatymų numatytų bausmių sistemų lyginamąją analizę ir parengti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konstitucinių vertybių sistemą ir lyginamosios analizės rezultatus, mokslines BK projekto bausmių sistemos ir sankcijų tobulinimo rekomendacijas. Siūloma remtis koncepciniu nusikalstamos veikos (kėsinimosi) modeliu, sudarytu atsižvelgiant į teisėdaros poreikius. Modelio ypatumai iliustruojami modeliuojant vieną sunkiausių nusikalstamų veikų - genocidą. Aptarta, su kokiais sunkumais susiduriama atliekant lyginamąją baudžiamųjų įstatymų analizę.Reikšminiai žodžiai: Kriminalinių bausmių sistema; Sankcijos; Baudžiamoji politika; Criminal sanction system; Sanctions; Criminal policy.

ENThis paper shows that the consistency of criminal sanction system is an essential precondition for effectiveness of criminal policy. It discusses principles of the design of criminal law that enable to estimate the optimality of criminal sanctions and the consistency of criminal sanction system. The paper proposes the conceptual model of criminal act is oriented of legislation and aids the definition of sanctions. The application of proposed model is demonstrated on the example of genocide. The paper suggests that for the definition of sanctions it is necessary also to take in the account the sanctions provided by the criminal law of other countries and countries and discusses the problems of comparative analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40361
Updated:
2018-12-17 10:47:59
Metrics:
Views: 45    Downloads: 16
Export: