Students' emotional state after school moving

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' emotional state after school moving
Alternative Title:
Mokinių savijauta pakeitus mokyklą
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 45-52
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai /School students; Savijauta / Well being; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMokyklos keitimas dėl įvairių priežasčių palnegvina arba prislegia mokinių savijautą ir turi reikšmės mokymosi rezultatams. Klausimas, kaip mokiniai jaučiasi perėję iš vienos mokyklos į kitą ir kaip savijauta susijusi su mokymosi rezultatų kokybe, Lietuvoje iš esmės netyrinėtas. ai paskatino atlikti tyrimą, kuriuo siekėme nustatyti vaikų savijautos pokyčius, pakeitus mokyklą, ir kai kuriuos tuo susijusius veiksnius. Tyrimo imties tūris buvo nustatytas netikimybiniu būdu, tačiau siekėme sudaryti kuo labiau reprezentatyvią imtį. Iš viso tyrime dalyvavo 2075 mokyklą pakeitę mokiniai ir jų tėvai iš 159 visų tipų mokyklų beveik visų šalies apskričių (57). Pagrindinis tyrimo instrumentas buvo klaismynas vaikams ir tėvams. Jis buvo sudarytas remiantis preliminiariniu fenomenologiniu kokybiniu tyrimu. Didesnės pusės (60%) tyrimo dalyvių – vaikų savijauta pakeitus mokyklą pagerėjo, tačiau beveik dešimtadalio vaikų savijauta pablogėjo. Paaiškėjo, jog tėvų ir vaikų požiūriai į vaikų savijautos pokyčius yra labai panašūs. Nustatytas vidutinio stiprumo statistiškai stiprumo statistiškai reikšmingas ryšys tarp mokinių savijautos pokyčių pakeitus mokyklą ir pasitenkinimo naująja mokykla: kuo labiau vaikai patenkinti naująja mokykla, tuo labiau teigiami jų savijautos pokyčiai. Vertinant mokymosi pasikeitimų pokyčius subjektyviuoju būdų ( t.y. tiesiogiai klausiant, kaip pasikeitė vaiko mokymosi pasiekimai pakeitus mokyklą) paaiškėjo, kad beveik pusė respondentų-mokinių teigia, jog jų mokymosi pasiekimai pakeitus mokyklą pablogėjo. Pagerėjo – tik penktadalio mokinių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Savijauta; Mokyklos pakeitimas.

ENDue to various reasons a change of school either oppresses the general condition of pupils or has an effect on their performance results. How the pupils feel having changed school and how their general condition is related to the quality of the results has not been studied in Lithuania yet. This encouraged the investigation to be carried out to determine changes in children’s general condition after changing school and factors related to that. A total of 2075 pupils who changed school and their parents from 159 schools of all types almost from all districts of the country (57) participated in the investigation. The main instrument of the investigation was a questionnaire to the children and parents. It was complied on the basis of a preliminary phenomenological qualitative investigation. A general condition of a larger half (60%) of the participants in the investigation after changing school improved but a general condition of almost one tenth of the children worsened. It turned out that attitudes of parents and children to changes in a general condition of children are very similar. A statistically significant correlation between a general condition of pupils after changing school and their satisfaction with the new school was established: the greater satisfaction the children feel with the new school the more positive changes in their general condition are. In evaluating changes in performance results in a subjective way (i.e., directly asking how the child’s performance results changed after changing school) it turned out that the performance results of almost half the respondents worsened. The results of only one fifth of the pupils improved.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4035
Updated:
2018-12-20 23:06:24
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: