Dėl šiaurinių klaipėdiškių "žadininkavimo" ir balsio "a" labializacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl šiaurinių klaipėdiškių "žadininkavimo" ir balsio "a" labializacijos
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 5, p. 18-20
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Utena; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŽadininkais vadinami tie rytų aukštaičiai (kai kurios šiaurinės uteniškių ir vilniškių šnektos), kurie kirčiuotą bendrinės kalbos žodžio kamieno o taria labai atvirai, dažnai – kaip sulūpintą ar netgi nesulūpintą a: ža:dis „žodis“, bra:lis „brolis“, ma:kslas „mokslas“. Tas faktas, kad beveik visuose šaltiniuose pateikiami tie patys keli pavyzdžiai, o pats reiškinys pastebėtas tik nedideliame vakarų žemaičių tarmės lopinėlyje, kelių žmonių kalboje, straipsnio autorių paskatino patikrinti, ar minėtasis „žadininkavimas“ tebėra gyvas. Buvo išklausyti visi Klaipėdos universiteto Folkloro laboratorijoje esantys įrašai, surinkti 1973–2000 m. iš viso šiaurinio vakarų žemaičių ploto. Visų informantų tekstuose jokio „žadininkavimo“ nepasitaikė– jie neištarė nė vieno žodžio, kuriame vietoj kirčiuoto o būtų tariamas a. Vadinasi, bent kol kas vadinamojo „žadininkavimo“ aštuntojo dešimtmečio šiaurinės Klaipėdos krašto dalies lietuvininkų kalboje aptikti nebepavyko. Gali būti, kad šį teiginį paneigtų nuodugnesni išeivijoje gyvenančių klaipėdiškių kalbos tyrinėjimai. Žinoma, gali būti, kad ir Lietuvoje (nebūtinai Klaipėdos krašte) dar gyvena koks nors dialektologams nežinomas žmogus, o tariantis kaip „žadininkai“. Vis dėlto, rašant apie šiuos reiškinius, atsargumo dėlei reikėtų vartoti būtąjį laiką. Šiomis pastabomis nenorima pasakyti, kad vakarų žemaičių tarmėje vietoj bendrinės kalbos o ir ai nebuvo tariamas a, tačiau šis reiškinys baigia išnykti. Nebeįmanoma net nustatyti buvusios jo paplitimo Klaipėdos krašte teritorijos.Reikšminiai žodžiai: Labializacija; Monoftongizacija; Vakarų žemaičiai; Vakarų žemaičių tarmė; Labialization; Monophthongization; Monophtongization; Western Samogitian; Western Žemaitian (Samogitian) dialect.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40149
Updated:
2018-12-17 10:55:49
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: