Žmogaus ir numirėlio bendravimas: išmonės ir realybės santykis folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus ir numirėlio bendravimas: išmonės ir realybės santykis folklore
Alternative Title:
Human contacts with the dead: relationship of fable and reality in folklore
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 167-176
Keywords:
LT
Mirtis / Death; Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje mėginama išsiaiškinti, kaip sakmės ir papročiai reglamentuoja žmogaus elgesį ypatingu metu. Tiriamos lietuvių mitologinės sakmės, kuriose vaizduojamas žmonių elgesys su vaikštančiais numirėliais. Sakmėse išskirtas žmogaus veiksmas lyginamas su atitinkamais papročiais bei archeologų žiniomis apie mirusiųjų laidojimą. Darbo tikslas ir uždaviniai – atskleisti žmogaus elgesį susidūrimo su numirėliu metu ir pasiaiškinti, kiek žmogaus veiksmas atitinka realybę; remiantis struktūrine–semantine interpretacija, paanalizuoti sakmės struktūrą, herojų veiksmų semantiką; išskirtus žmogaus poelgius su mirusiaisiais sugretinti su realiu paprotiniu veiksmu. Tyrimo metodai – struktūrinis–semantinis, aprašomasis (sinchroniškai pateikiant teiginį pagrindžiančius faktus), istorinis–lyginamasis (tautosakos tekstuose išskirtus elementus gretinant su papročių analogijomis). Išvados: sakmes sugretinus su papročiais, išryškėja sakmių paskirtis – skatinti gerbti mirusiojo ramybę, neliesti jo palaikų, įkapių ir įspėti, kad bendrauti su mirusiuoju / vėle yra pavojinga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Mirtis; Mitologinės legendos; Mitologinės sakmės; Numirėlis; Papročiai; Siela; Žmogus; Customs; Death; Human; Lithuanian folklore; Mythological legends; Soul; The dead.

ENIn this article the mythological legends depicting human encounters with "the walking dead" are examined. The living either consciously or unconsciously disturb the peace of the dead, who get back. The mythological legends are classified into two groups according to the outcome of this encounter. Legends consisting of one EP (elementary plot) end by the death of the man; while in those combining several EPs the man saves his life. The mythological legends depict ways of protecting oneself from the dead: use of the physical force, employing of special means etc. In some texts the man knows how to protect himself, yet in the others he is helped out by the priest. There are cases when the priest gets engaged in activities that have nothing to do with Christian faith. It would be possible to interpret such instances as an attempt to "rehabilitate" the pre-Christian ways. Mythological legends reflect the decline of the customs: those consisting of one EP contain insistent prohibitions, urgings to uphold the customary ways; yet in those made of several EPs the danger imminent in violation of the old traditions is depicted along with the possibility to avoid penalty. The message of these mythological legends is to urge people to respect the peace of the dead and to warn them of the danger inherent in the contacts. In the legends, norms regulating human behavior with the dead are reflected; some of these nonns arc contradictory, revealing changes in the social attitude. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40122
Updated:
2018-12-17 11:16:24
Metrics:
Views: 40    Downloads: 10
Export: