Prekių ženklo naudojimo reikalavimas : teorinės ir praktinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos
Alternative Title:
Trademark use requirement: theoretical and practical problems
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2012, Nr. 4 (3), p. 1085-1107
Keywords:
LT
Prekių ženklas; Prekių ženklo naudojimo reikalavimas; Prekių ženklo registracija; Prekių ženklo vaizdas; Prekės ir (arba) paslaugos, kurioms žymėti registruotas ženklas.
EN
Goods and (or) services for which a trademark has been registered; Image; Trademark; Trademark image; Trademark registration; Trademark use requirement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami aktualūs ir probleminiai klausimai, susiję su vienu iš reikalavimų prekių ženklui, t. y. prekių ženklo naudojimu kaip ženklo registracijos išsaugojimo sąlyga. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamos pagrindinės tarptautinėje, Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinėje teisėje įtvirtintos nuostatos dėl ženklo naudojimo reikalavimo. Analizuojama datos, kada gali būti keliamas ženklo naudojimo reikalavimas, klausimas, aktualios datos nustatymo taisyklės. Antroje dalyje nagrinėjamos pagrindinės teismų praktikos taisyklės ir problemos dėl prekių ženklo naudojimo fakto vertinimo, faktiškai naudojamo ženklo vaizdo ir naudojimo atitinkamoms prekėms ir (arba) paslaugoms vertinimas naudojimo reikalavimo požiūriu. Straipsnis baigiamas išvadomis, kuriose konstatuojama, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimas, kaip registracijos išsaugojimo sąlyga, ir ženklo naudojimo vertinimas naudojimo iš tikrųjų (angl. genuine use) požiūriu neatsiejamas nuo prekių ženklų, kaip konkurencinės priemonės, vertinimo. Būtent per šią prizmę ir turi būti sprendžiami klausimai, susiję su ženklo naudojimu. Per griežtų, kaip ir pernelyg liberalių, standartų taikymas, vertinant, ar ženklo registracija neturėtų būti panaikinta dėl nenaudojimo, iškreiptų konkurencinius santykius ir natūralius versle susiklostančius procesus. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the topical and problematical issues, related to the one of the requirements for a trademark, i.e. trademark use requirement, as the condition for the maintenance of trademark registration. The first part of the article provides analysis of the main provisions anticipated in international European Union and national Lithuanian legal regulation related to the trademark use requirement. First of all, it is important to provide analysis of the relevant date, when the trademark use requirement can be raised, as well as the rules for ascertaining that date. The second part of the article analyses the main rules and problems regarding the consideration of the fact of trademark use, the image of the trademark which is actually used as well as the goods and (or) services for which the trademark is used in practice, from the viewpoint of the trademark use requirement. The article concludes that the trademark use requirement as a condition for the maintenance of the trademark registration and the trademark use requirement from the outlook of genuine use, is concurrent with the evaluation of a trademark as the tool for competition. Namely, all the issues associated with the trademark use must be considered from that (competition) perspective. The article discusses that application of too strict as well as too liberal standards in assessing the trademark registration cancellation because of non-use, this could distort the competitive intercourse and the natural market processes.However, the article makes the distinction that, differently from the evaluation of the fact of a trademark use, considering whether the image of a trademark, which is actually used, could be acknowledged as a trademark (as registered) use, as well as "partial" trademark use (i. e. only for some goods and (or) services) has to be interpreted narrowly. Generally speaking, trademark registration, which is one of the main principles of trademark protection, defines the boundaries of trademark protection (what trademark and for what goods and (or) services is protected). Actually, practically used trademarks, different from those that are just registered, should be an exception rather than a rule. From the viewpoint of the requirement of trademark use, only minimal deviations from the registered image of a trademark could be allowed. This rule has also to be applied in consideration of "partial" trademark use. Generally, non-use of a trademark for some goods and (or) services, indicated in the registration, would have to destine the cancellation of the trademark registration for those goods and (or) services. An exception from that rule can be instances where the goods (services) for which a trademark is practically (actually) used (or non-used) can be attributed to the same category (subcategory) without an exhaustive analysis. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39963
Updated:
2019-02-04 18:34:16
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: