Forecasts for the development of Lithuanian insurance market in 2004-2010

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Forecasts for the development of Lithuanian insurance market in 2004-2010
Alternative Title:
Lietuvos draudimo rinkos raidos prognozės 2004-2010 metams
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba. 2004, Nr. 2 (8), p. 43-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Draudimo rinka; EU; Insurance market; Lietuvos draudimo rinka; Prognozavimas; Prognozė; Draudimo rinka; EU; Forecasting; Forecasts; Insurance market; Lithuania; Lithuanian insurance market.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Insurance market.
EN
Draudimo rinka; Forecasting; Forecasts.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje pateikiamos Lietuvos draudimo rinkos raidos 2004–2010 metams prognozės. Taip pat jame atskleidžiamos šios rinkos raidos tendencijos. Lietuvos draudimo rinkos plėtros rodikliai lyginami su Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos valstybių atitinkamais draudimo rinkų plėtros rodikliais. Straipsnyje analizuojami tiesioginiai draudimo rinkos rodikliai (draudimo bendrovių skaičius, pasirašytos draudimo įmokos, sudarytų draudimo sutarčių skaičius) ir netiesioginiai (draudimo tankis, draudimo prasiskverbimas ir draudimo išplėtimas). Tiesioginių draudimo rinkos rodiklių optimistinio, vidutinio ir pesimistinio variantų prognozės rodo, kad Lietuvos draudimo rinka turi potencinių galimybių augti. Labiausiai tikėtina, kad 2005–2010 metų laikotarpiu gyvybės draudimo įmokų augimo tempas kasmet turėtų būti 25%, o ne gyvybės draudimo įmokų – 14%. Sudarytų gyvybės draudimo sutarčių skaičius kasmet turėtų padidėti 20%, o ne gyvybės draudimo sutarčių skaičius – nuo 27 iki 17,5% (mažėjančiu tempu). Prognozių rezultatai rodo, kad spartesnis gyvybės draudimo įmokų augimas turėtų garantuoti gyvybės draudimo įmokų dalies bendroje draudimo įmokų sumoje žymesnį padidėjimą. Netiesioginių Lietuvos draudimo rinkos plėtros rodiklių prognozės taip pat rodo palyginti sparčią šios rinkos plėtrą. [...] Taigi Lietuvos draudimo rinkos rodiklių prognozės 2004–2010 metams leidžia padaryti išvadą: Lietuvos draudimo rinka plėsis palyginti sparčiais tempais; gyvybės draudimo rinkos plėtra, palyginti su ne gyvybės draudimo rinka, bus spartesnė. [Iš leidinio]

ENThe article contains the forecast of the Lithuanian insurance market development for 2004–2010. It also reveals this market development trends. The Lithuanian insurance market development indicators are compared with the respective insurance market development indicators in the states of Western, Central and Eastern Europe. The article analyses direct insurance market indicators (the number of insurance companies, underwritten insurance premiums, the number of concluded insurance contracts) and indirect (insurance density, insurance penetration and insurance expansion). The optimistic, medium and pessimistic forecasts of direct insurance market indicators show that the Lithuanian insurance market has a potential for growth. The annual growth rate of life insurance is most likely to be 25% and 14% for non-life insurance premiums over the period 2005–2010. The number of life insurance contracts should increase by 20% annually, and non-life insurance contracts – from 27 to 17.5% (reducing pace). The results of forecasts demonstrate that a faster growth of life insurance premiums should ensure a considerable increase in the share of life insurance premiums in the total amount of insurance premiums. The forecast of indirect Lithuanian insurance market development indicators also shows a relatively rapid development of this market. The forecast of the Lithuanian insurance market indicators for 2004–2010 therefore allows to draw the following conclusion: the Lithuanian insurance market will expand relatively fast; the expansion of life insurance market will be more rapid compared to the non-life insurance market.

ISSN:
1392-8732
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/399
Updated:
2018-12-17 11:20:00
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: