Z problematyki polsko-białoruskich związków literackich w międzywojennym Wilnie : (Białorusini i ich współpraca z "Przeglądem Wileńskim”)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z problematyki polsko-białoruskich związków literackich w międzywojennym Wilnie: (Białorusini i ich współpraca z "Przeglądem Wileńskim”)
In the Book:
Keywords:
LT
Adamas Stankevičius; Antonas Luckevičius; Baltarusiai; Francišakas Aliachnovičius; Laikraštis; Lenkai; Literatūra; Literatūriniai ryšiai; Ludwikas Karolis Abramowiczius; Stanislavas Stankevičius; Uladzimiras Samoila; Uladzislavas Taločka; „Przegląd Wilenski“.
EN
Adam Stankievich; Anton Lutskievich; Belarussians; Belorussians; Frantsishak Alyakhnovich; Literary relations; Literatūre; Ludwik Karol Abramowicz; Paper; Poles; Stanislav Stankievich; Uladzimir Samojla; Uladzislav Talochka; „Przegląd Wilenski“.
Related Publications:
Poloniści Uniwersytetu Stefana Batorego wobec kwestii dotyczących mniejszości narodowych (1919–1939) / Teresa Dalecka, Irena Fedorowicz. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2019, t. 19, p. 55-76.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39840
Updated:
2013-04-29 00:35:20
Metrics:
Views: 2
Export: