Wilno literackie na styku kultur

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wilno literackie na styku kultur
Editors:
  • Bujnicki, Tadeusz, redagavimas [edt]
  • Zajas, Krzysztof, redagavimas [edt]
Publication Data:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007.
Pages:
384 p
Series:
Biblioteka Literatury Pogranicza; t. 15
Contents:
Tadeusz Bujnicki. Miasto w tyglu kultur — Stanislaw Uliasz. Literatura pogranicza kultur – aksjologia i poetyka — Regina Jakubenas. Ogloszenie drukarskie jako forma reklamy książki w osiemnastowiecznej prasie litewskiej — Pawel Bukowiec. „Trzeżwość była i będzie wyjątkiem na świecie“. Pisma pijackie Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestrasa Teofilisa Valiūnasa) — Wladysław Dynak. Mitologizacja Litwy jako krainy łowieckiej w „Panu Tadeuszu“ Adama Mickiewicza — Ewa Grzęda. Obrazy Wilna w niedokończonych utworach Juliusza Slowackiego — Magdalena Rudkowska. „Pieśń starej kolebki, starych mogił Litwy“. Tradycje żywe „Witoloraudy“ Józefa Ignacego Kraszewskiego — Romuald Naruniec. Życie w koszuli Dejaniry. Twórczość Leona Janiszewskiego na lamach „Rubona“ — Ewa Słoka. Obraz Wilna w twórczośći romantycznych podróżopisarzy — Jacek Kolbuszewski. Wilno Teodora Tripplina — Małgorzata Łoboz. Litewskie obrazki Wincentego Pola — Krystyna Syrnicka. Karolina Proniewska – zapomniana poetka ze Żmudzi — Mieczysław Jackiewicz. Wilno początku XX wieku jako centrum literatury litewskiej i bialoruskiej — Radosław Okulicz-Kozaryn. Od litewskich Tatr do górzystej Litwy: Miciński i Čiurlionis — Mirosława Kozlowska. Teatralny rezonans koncepcji wspólistnienia kultur w Wilnie w okresie międzywojennym— Paweł Ławryniec. Rosyjskie życie literackie w międzywojennym Wilnie — Tadeusz Zienkiewicz. Z problematyki polsko-bialoruskich związków literackich w międzywojennym Wilnie. (Bialorusini i ich współpraca z „Przeglądem Wileńskim“) — Joanna Lisek. Jung Wilne – żydowskie Żagary? — Irena Fedorowicz. Czesław Jankowski: Litwin-Polak-Europejczyk — Danuta Balašaitienė. Przedwojenna poezja Albinasa Žukauskasa i Żagary — Halina Bursztyńska. Życie kulturalne Wilna na lamach „Dziennika Wileńskiego“ w latach 1925–1930 — Maria Zadencka. Idea krajowa w powieściach Józefa Mackiewicza — Halina Stankicwicz-Mordas. Wspólpraca Tadeusza Lopalewskiego z rozglośnią wileńska — Krzysztof Zajas. Wielokulturowość w Przyjściu wroga Jerzego Zagórskiego. Niektóre cechy poematu katastroficznego — Tadeusz Bujnicki. Aron Pirmas – „amalgamat Żyda i Litwina“ — Jerzy S. Ossowski. Czytelnictwo powieści obiegu popularnego w Wilnie i Samborze lat 30. XX wieku — Halina Turkiewicz. Wyznaczniki wielokulturowości we współczesnej polskiej poezji na Litwie — Lcszek Szaruga. Mickiewicz, sąsiad Bobrowskiego — Indeks nazwisk.
ISBN:
9788324207275
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39819
Updated:
2022-02-05 08:58:41
Metrics:
Views: 27
Export: