Lietuvos pergalė Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236 m. : mūšio tarptautinė reikšmė, atminties tradicija, mūšio laukas ir memorialas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pergalė Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236 m: mūšio tarptautinė reikšmė, atminties tradicija, mūšio laukas ir memorialas
Publication Data:
Šiauliai : Saulės delta, 2005.
Pages:
138 p
Notes:
Įžanga latv., angl. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos valstybė, kryžiaus žygiai, ekonominė blokada, Livonijos ordinas, Vokiečių ordinas, Žiemgala, žemaičiai, mūšis; The Lithuanian state; The Crusades; Economic blockade; The Livonian Order; The Teutonic order; Žiemgala; Samogitians; Battle.
Contents:
I. Agresijos prieš baltus ir Lietuvą sustiprėjimas XII a. pab. – XIII a. 1-ajame ketvirtyje ir ankstesniuose amžiuose — II. Pirmasis tarptautinis kryžiaus žygis prieš Lietuvą ir jo sutriuškinimas Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236-09-22 — A. Šaltiniai ir istoriografija. Dokumentai. Kronikos ir metraščiai. Istoriografija — B. 1236 m. mūšio Šiaulių žemėje pagrindiniai momentai ir problemos. 1. Du vokiečių Ordino agresijos frontai ir 1236 m. Šiaulių (Saulės) mūšio tarptautinė reikšmė. Susijungusios Lietuvos pergalė. 1236 m. įsiveržimo eiga ir mastas. Baltų-lietuvių gynybos taktika ir mūšio vieta. Galimybė įspėti apie priešo pavojų ir sutelkti kariuomenę. Lietuvių kariuomenės vadai. Mūšio eiga ir padariniai. Šiaulių žemės pilys ir Šiaulių regiono gynybinė reikšmė. Ko nuožmus priešas siekė ir ką protėviai gynė senovės laisvės kovoje — III. Svarbiausių įvykių seka — IV. Atminties tradicija, mūšio laukas ir memorialas — Nuorodos – Iliustracijos.
Keywords:
LT
Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting.
EN
Crusades; Economic blockade; Lithuanian state; Livonian Order; Teutonic order; Žiemgala.
Summary / Abstract:

LTPo Šiaulių (Saulės) mūšio 1236 m. rugsėjo 22 d. liovėsi egzistuoti kalavijuočių karinė organizacija, ji buvo prijungta prie Kryžiuočių ordino. To meto įvykiai simbolizuoja bendrą, amžiną baltų tautų laisvės siekį. Šiaulių mūšio pergalės šlovę tęsė vėlesnės Lietuvos kovos iki pat lemtingojo, didžiausio viduramžių Europoje Žalgirio (Griunvaldo) mūšio 1410 metais. Šioje knygoje aptariama ne tik Šiaulių (Saulės) mūšio tarptautinė reikšmė ir atminties tradicija, bet ir ankstesnė (VII–XIII a. pr.) baltų, Lietuvos kova prieš skandinavų, slavų, variagų antpuolius ir misijas, vokiečių Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinų agresiją. Knygoje analizuojami Šiaulių (Saulės) mūšio šaltiniai, istoriografija, problemos, aptariama Kalavijuočių ordino ir kryžininkų 1236 m. įsiveržimo į Lietuvą eiga. Mūšis vertinamas kaip susijungusios Lietuvos pergalė. Atskleista, kad agresyviąsias viduramžių jėgas į baltų, Lietuvos žemes traukė jų derlingumas, turtingumas, strateginė reikšmė. Baltai, lietuviai gynė savo senąją kultūrą ir laisvę. Šiaulių (Saulės) kautynių 700-ąsias metines 1936 m. Lietuva ir Latvija paminėjo kartu Kaune, Baltijos vienybės kongrese. Vėl atkūrus Nepriklausomybę abiejų valstybių parlamentai rugsėjo 22 d. patvirtino kaip Baltų vienybės dieną. Šiauliuose 2002 m. įkurtas Baltų centras. 1236 m. mūšio atminimo laukas prie Mūšos puoselėjamas kaip nacionalinė kultūros vertybė (įvykių vieta), jame rugsėjo 22 d. rengiami minėjimai. Tradicija, menanti Mindaugo Lietuvos epochą, išplėtota rengiant Lietuvos karalienės Mortos garbingosios premijos laureatų inauguracijos iškilmes.

ENAfter the Battle of Saule, which took place on 22 September 1236, the Livonian Brothers of the Sword seized to exist and was incorporated into the Teutonic Order. The then events symbolise the Baltic peoples’ common and eternal strive for freedom. The glory of the victory in the Battle of Saule was further continued in other Lithuanian battles until the fateful and major battle of the Medieval Europe, i.e. the Battle of Grunewald. This book not only discusses the international significance and memory tradition of the Battle of Saule, but also analyses prior struggles (7th c.–beginning of the 13th c.) of the Baltic peoples and Lithuania against Scandinavians, Slavs and Varangians’ attacks and missions as well as the aggression of the Teutonic and Livonian orders. The book analyses the sources, historiography and problems of the Battle of Saule, discusses the process of invasion of the Livonian order and Crusaders of Lithuania. The battle is considered to be the victory of the united Lithuania. The book also reveals that aggressive forces of the Middle Ages were attracted to the Baltic and Lithuanian lands by the fertility, richness and strategic significance of the latter. The Balts and Lithuanians protected their old culture and freedom. The 700th Anniversary of the Battle of Saule in 1936 was celebrated by Lithuania and Latvia together in Kaunas, at the Baltic Unity Congress. After the restoration of independence, the parliaments of the both states marked the 22nd of September as the Day of the Unity of the Baltic States. In 2002, a Baltic Centre was established in Šiauliai. The field of the commemoration of the Battle of Saule of 1236 near Mūša is fostered as a national cultural value (the event place), where various commemorative events are organised on 22 September.

ISBN:
9955522542
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39802
Updated:
2013-04-29 00:34:12
Metrics:
Views: 40
Export: