Kun. Kristupo Čibiro šviečiamasis palikimas ir kultūrinė atmintis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kun. Kristupo Čibiro šviečiamasis palikimas ir kultūrinė atmintis
Alternative Title:
Rev. Kristupas Čibiras' educational heritage in the spotlight of cultural memory
In the Journal:
Soter. 2013, 47 (75), p. 79-92
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Vilnijos lietuvių visuomenininko, pedagogo, publicisto, kunigo Kristupo Čibiro (1888 12 14-1942 03 23) šviečiamasis palikimas, aktualizuojama jo svarba. Nagrinėjama, kaip kun. K. Čibiras suvokė visuomenės švietimo svarbą, atskleidžiamos jo pedagoginės idėjos. Darbe panaudoti skelbti atsiminimai ir tyrėjų tekstai, nagrinėjami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi kun. K. Čibiro rankraštiniai šaltiniai, jo skelbti tekstai, kurie istoriografijoje specialiai neanalizuoti. Pateikti duomenys liudija ne tik apie svarų pedagoginį jo indėlį siekiant išsaugoti lietuvių mokyklas, kultūros įstaigas Vilniaus krašte, bet ir siekius plėtoti visuomenės ugdymą bei lietuvių kultūrinio tapatumo stiprinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Ryto" draugija; Dvasininkija; Kristupas Čibiras; Kultūrinis tapatumas; Vilniaus lietuviai; Vilniaus lietuviai: Vilnija; Švietimas; "Rytas" Society; Clergy; Cultural identity; Education; Kristupas Čibiras; Lithuanians of Vilnius; Vilnius Lithuanians; Vilnius Region.

ENArticle analyzes educational manifestation legacy of Vilnija region Lithuanian social activist, pedagogue, publicist, and priest Kristupas Čibiras (12/14/1888-03/23/1942), and actualizes its importance. Major attention is given to the disclosure of concepts concerning the importance of public education and pedagogical ideas. The article includes published memoirs and researchers‘ texts, analysis of Rev. K. Čibiras manuscripts stored at the Manuscripts Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and his published texts, which had not been specifically historiographically analysed. The data reveals both Rev. K. Čibiras significant pedagogical contribution in an effort to preserve Lithuanian schools and cultural institutions in the Vilnius Region, as well as his attempt to develop public education and strengthen Lithuanian cultural identity. [From the publication]

DOI:
10.7220/1392-7450.47(75).5
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53338
Updated:
2018-12-17 13:42:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: