KGB reakcija į 1972 m. įvykius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
KGB reakcija į 1972 m. įvykius
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2003, 1 (13), p. 80-83
Keywords:
LT
Hipių judėjimas; Juozas Petkevičius; KGB; Kaunas; R. Kalanta; Romas Kalanta; Sovietinis režimas.
EN
Hippie movement; Juozas Petkevičius; KGB; Kaunas; Kaunas city; R. Kalanta; Romas Kalanta; Soviet Regime.
Summary / Abstract:

LT1969 m. birželio 16 d. 50 operatyvinių darbuotojų Kaune turėjo 401 agentą, su kuriais susitikinėjo 59-iuose susitikimų butuose. Tarp agentų buvo 116 inžinierių ir techninių darbuotojų, 80 tarnautojų, 73 darbininkai, 52 dėstytojai, 22 mokslininkai ir menininkai, 18 kunigų ir 30 studentų. KGB vertinimu, „Kauno įvykiai davė tam tikrą postūmį antisovietinių ir nacionalistinių akcijų augimui“. Visoje Lietuvoje jų skaičius išaugo 3-4 kartus. Panašus lygis išliko ir 1973 m. Tik nuo 1974 m. jaunimo aktyvumą pavyko prislopinti. KGB užfiksuotos tiesioginės Kauno įvykių įtakos apraiškos buvo labai įvairios. Pastariesiems atvejams KGB ir partinės struktūros jau buvo pasirengusios: kiekvienu atveju buvo kartojamos išvados apie sirgusius šizofrenija, alkoholizmu ar tiesiog psichiškai nenormalius žmones. KGB padarė tokias išvadas: pirma, vos šeštadalis 1972 m. profilaktiškai apdorotų jaunuolių tarp savo artimųjų turėjo buvusių tremtinių ar politinių kalinių, nemaža dalis jų buvo komjaunuoliai (taigi nepatikima jaunimo dalis, kuri buvo ideologiškai apdorota); antra, turimi duomenys nerodo, kad jaunimo neramumai Kaune būtų inspiruoti iš Vakarų. Nuo to laiko gegužės 14-oji sovietiniam saugumui tapo nuolatinės įtampos ir nuolatinių budėjimų diena ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Jaunimo protestų proveržio laukta kasmet, bet jų nebuvo. Ne tik dėl KGB itin aktyviai formuojamo neigiamo požiūrio į susideginimus, bet ir dėl nemažos dalies visuomenės nevienareikšmiškos pozicijos savižudybių atžvilgiu – nesvarbu kokių priežasčių paskatintų, vėlesniais metais tokių drastiškų protesto formų beveik neliko.

ENOn 16 June 1969, 50 operative employees in Kaunas had 401 agents with whom they met in 59 apartments. Agents included: 116 engineers and technical workers, 80 servants, 73 workers, 52 teachers, 22 scientists and artists, 18 priests and 30 students. According to KGB, “Kaunas events gave a certain impetus for the growth of Anti-Soviet and nationalist campaigns”. Their number increased by three to four times across Lithuania. A similar level remained in 1973. Only starting with 1974, youth activeness was suppressed. The manifestations of the direct influence of Kaunas events, recorded by KGB, were very diverse. KGB and party structures had been prepared for these cases: every time they repeated conclusions about people who were ill with schizophrenia, alcohol abuse or were simply insane. KGB presented the following conclusions: first, hardly one-sixth of young people, who underwent preventive measures in 1972, had among their relatives former deportees or political prisoners, a large share of them belonged to the All-Union Leninist Young Communist League (thus unreliable youth who underwent ideological measures); second, available data do not show that youth unrest in Kaunas has been inspired from the West. Since then May 14 has become a day of constant tension and keeping watch for Soviet security not only in Kaunas, but also across the entire Lithuania. Every year they anticipated youth protests, yet these did not occur. In subsequent years such drastic forms of protest almost disappeared not only due to the negative attitude to self-immolation, actively formed by KGB, but also due to the ambiguous position of the large share of society concerning suicide, regardless of its causes.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Counter-intelligence in a command economy / Mark Harrison, Inga Zaksauskiene. Economic history review. 2016, 69, 1 p. 131-158.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39435
Updated:
2018-12-17 11:16:12
Metrics:
Views: 27    Downloads: 13
Export: