Knygotyrinių ir informacijos mokslų leidinių citavimo analizė (1949-1998)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygotyrinių ir informacijos mokslų leidinių citavimo analizė (1949-1998)
Alternative Title:
Citations of issues in book and information sciences
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 133-147
Keywords:
LT
Bibliografija; Bibliometrija; Citavimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiamos svarbiausios bibliometrinių tyrimų išvados, aptariamas bibliografinių nuorodų vaidmuo mokslinės komunikacijos sistemoje ir naudojant mokslinių citatų rodyklę „Science Citation Index“ bei originalias duomenų citavimo bazes išskiriamos populiariausios tyrimų kryptys. Naudojantis periodiniais ir tęstiniai leidiniais: „Bibliotekų darbu“ ir jo tęsiniu „Tarp knygų“ (1949–1998), „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimais“ ir jo tęsiniu „Knygotyra“ (1961–1998), „Lietuvos informatikų darbais“ (1–3 leidiniai, 1971–1976), „Informacijos mokslais“ (1994–1998), V. Biržiškos, L. Vladimirovo, O. Voverienės citavimo indeksais buvo sudarytas Lietuvos informacijos mokslininkų citavimo indeksas, apimantis 1949–1998 m. publikacijas. Straipsnyje pateikiama šios duomenų bazės bibliometrinė analizė. Remiantis pateiktomis lentelėmis: „Daugiausia 1949–1998 m. cituoti leidiniai“ ir „Knygos ir brošiūros, daugiausia cituotos informacijos mokslų literatūroje“, analizuojami leidiniai, cituoti knygotyros ir informacijos mokslų spaudoje. Straipsnyje aptarta mokslininkų citavimo statistika analizuojamuose leidiniuose leidžia įvardyti mokslininkus, sudarančius informacijos mokslų elitą. Atliktas socialinių mokslininkų grupių (pagal citavimą) tyrimas parodo cituojamo mokslininko įtaką kitų autorių informacinių interesų formavimuisi, jo ir jį cituojančių autorių mokslinių idėjų bendrumą. Atlikus citatų masyvo analizę atvirkštiniu metodu – pagal cituojantį leidinį, straipsnyje nustatyti informacijos mokslų raidos aktyvumo etapai ir perspektyvos.Reikšminiai žodžiai: Citavimas; Bibliografinė nuoroda; Bibliometrija.

ENThe article makes a brief overview of the main conclusions of bibliometrical research, discusses the role of bibliographical indexes in the system of scientific communication and identifies the most popular directions of research based on the Science Citation Index and original data citation bases. Using periodical and continuous publications – Bibliotekų Darbas and its replacement Tarp Knygų (1949–1998), Bibliotekininkystės ir Bibliografijos Klausimai and its replacement Knygotyra (1961–1998), Lietuvos Informatikų Darbai (Publications 1–3, 1971–1976), Informacijos Mokslai (1994–1998), citation indexes of Vaclovas Biržiškos, Levas Vladimirovas and Ona Voverienė – a citation index of Lithuanian information scientists was made covering publications of the 1949–1998 period. The article presents a bibliometrical analysis of the database. The author also analyses publications cited in press of book science and information sciences, the citation statistics of scientists in the discussed publications allows to identify scientists forming the elite of information sciences. A research of social groups of scientists (by citation) shows the influence of the cited scientist upon information interests of other authors, as well as the unity of the ideas of the scientist and citing authors. A reverse analysis of the citation array (by citing publication) enabled the author to determine the stages and tendencies of evolution of information sciences.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7692
Updated:
2018-12-17 10:41:20
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: