Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje
Alternative Title:
Role and place of the law on the february 16, 1949 declaration by the council of the movement of the struggle for freedom of Lithuania in the legal system of Lithuania
In the Journal:
Parlamento studijos. 2004, Nr. 1, p. 15-27; 85-88
Keywords:
LT
1949 m.vasario 16 d.deklaracija; Deklaracija; Kazys Balutis; Kova už laisvę; Laisvės kovų sąjūdis; Lietuvos laisvės kovos sąjūdis; Sovietinis režimas; Įstatymas.
EN
1949 february 16 Declaration; Council of the movement of the struggle for freedom of Lithuania; Declaration; Kazys Balutis; Law; Lithuania; Soviet Regime; Struggle for Freedom.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama 1949 m. Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo kovotojų Deklaracija, kuri vertinama politinės istorijos ir teisės požiūriais. Pagrįstai akcentuojama dokumento nuostatų svarba ne tik pasipriešinimo judėjimui vienyti bei atstovauti, bet ir šių laikų šalies nepriklausomybės tęstinumui įteisinti. Deklaracija – tai ir Lietuvos valstybės tęstinumą liudijantis teisės aktas, tai ir Lietuvos valstybės atkūrimo programinis dokumentas, tai ir teisės aktas, kuriame nurodyti nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Deklaracijoje buvo numatyta, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė bus atkuriama pagal 1922 m. Konstitucijos dvasią. Vadinasi, Deklaracijos autoriai kritiškai vertino 1938 m. Konstitucijoje įtvirtintą valstybės valdžių sąrangą ir šioje Konstitucijoje nustatytus Respublikos Prezidento įgaliojimus.

ENThe paper examines the 1949 Declaration of Lithuanian Anti-Soviet Resistance Fighters, which is evaluated from the aspects of political history and law. It emphasises the importance of the provisions of the document not only to unite and represent the resistance movement, but also to legitimate continuity of the country’s independence. The Declaration is both the legal act testifying continuity of the State of Lithuania, the programme document of the re-establishment of the State of Lithuania, and the legal act specifying the constitutional grounds of the independent State of Lithuania. The Declaration provides that the independent State of Lithuania shall be re-established according to the 1922 Constitution. Hence the authors of the document critically evaluated the framework of powers of the state and the powers of the President of the Republic established in the 1938 Constitution.

ISSN:
1648-9896
Related Publications:
1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija ir jos reikšmė Lietuvos Respublikos teisinei sistemai / Vaidotas A. Vaičaitis. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 228-242.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39343
Updated:
2021-03-22 08:36:03
Metrics:
Views: 6
Export: