Kai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos
Alternative Title:
Some issues related to the enforcement of administrative sanctions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 53 (45), p. 43-53
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Administracinių nuobaudų vykdymas; Administracinė justicija; Administracinė teisė; Civilinis procesas.
EN
Administrative justice; Administrative law; Civil procedure; Execution procedure; Execution procedure of fines.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje per metus administracinėn atsakomybėn patraukiama apie milijonas asmenų. Administracinės nuobaudos skiriamos vos ne kas trečiam šalies gyventojui [1, p. 1]. Tik apylinkių teismų teisėjai 1997 metais išnagrinėjo 32 169 administracinių teisės pažeidimų bylas, 1998 metais – 34 489 bylas, 1999 metais – 38 040 bylų, 2000 metais – 33 241 bylą, 2001 metais – 44 313 bylų, 2002 metais – 45 927 bylas [2]. Tokie administracinės atsakomybės taikymo mastai verčia įdėmiau pažvelgti ir į administracinių nuobaudų skyrimo, ir į vykdymo tvarką reglamentuojančius teisės aktus, jų taikymo praktiką. Šio teisės instituto praktinio realizavimo problemiškumą suponuoja ir tai, kad daugiausia administracinių nuobaudų skiria ne teismai, o įvairios įgaliotos vykdomosios valdžios institucijos (pareigūnai), nors „administracinių organų įgalinimai skirti nuobaudas yra galbūt nenormalumas“ [3, p. 1608]. [...]. Šio straipsnio tyrinėjimo objektas – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normos, nustatančios nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymą, ir jų taikymo praktika. Taip pat nagrinėjamos nutarimų skirti baudą vykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą kai kurios problemos. Atskleidžiami šiame kodekse nustatytų taisyklių taikymo ypatumai, vykdant nutarimus skirti administracinę nuobaudą, kadangi „įprastiniai teismo sprendimų vykdymo būdai, nustatyti Civilinio proceso kodekse, neliečia administravimo institucijų veiklos, nes joje taikomi specifiniai metodai“ [5, p. 437]. Straipsnyje analizuojamas dažniausiai taikomų administracinių nuobaudų vykdymas bei tų administracinių nuobaudų vykdymas, kuris, autorių nuomone, yra problemiškiausias. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania every year about a million people face the administrative responsibility – that means that administrative sanctions are applied to every third resident. Statistically, district courts alone have heard about 45 927 administrative sanction cases during the year 2002. Such a substantial amount of administrative sanction cases obliges to look more narrowly into the existing legal regulation related to the application and enforcement of administrative sanctions, as well as to the judicial practice in this area. Seeking to reach the objectives of administrative responsibility, the administrative sanction applied should be properly enforced. That’s why the proper legal regulation of the enforcement of administrative sanctions is of paramount importance. Moreover, improper legal regulation in this area may result in the violation of rights and legal interest of third parties. Although the enforcement of administrative sanctions may be distinguished because of certain specific features in comparison with the execution of court decisions, in the legal literature of Lithuania not much of attention to this topic has been paid yet. This article aims to fill this gap dealing at least with some most problematic issues related to the enforcement of administrative sanctions. The article consists of 3 sections. First section deals with the common issues of enforcement of administrative sanctions: describes the existing legal regulation, reveals some existing problems and proposes possible solutions. Second section deals with the peculiarities of enforcement of one of possible administrative sanctions - deprivation of special right. Third section deals with the peculiarities of execution of decision to fine a person. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39226
Updated:
2018-12-17 11:27:50
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: