Turtinės žalos nustatymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turtinės žalos nustatymas
Alternative Title:
Establishment of damage to property
In the Journal:
Teisės problemos. 2000, Nr. 1 (27), p. 93-100
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Ekonomika; Teismo ekspertizė; Turtinė žala; Turtinės žąlos nustatymas.
EN
Criminal Procedure Economics; Damage to property; Forensic examination; Property damage identification.
Summary / Abstract:

LTTurtinės žalos nustatymas yra ekspertų ekonomistų ir kontrolierių, revizorių, inspektorių, auditorių (toliau - ekspertų ir revizorių) vienas iš svarbiausių darbų. Turtinė žala yra tam tikros kategorijos baudžiamųjų bylų ir civilinio ieškinio pagrindas. Ji svarbi tardytojams, teismams, proceso dalyviams, todėl negali būti nustatoma taikant ekspertų ir revizorių nuožiūra pasirinktas metodikas. Jos turi būti aprobuotos ir priimtinos visoms suinteresuotoms šalims. Šis klausimas visuomet buvo labai opus. Pasikeitus ekonominėms sąlygoms, anksčiau naudotos metodikos tapo visiškai ar iš dalies netinkamos, ir padėtis dar labiau komplikavosi. Straipsnyje mėginama apibrėžti „turtinės žalos“ sąvoką, nustatyti skirtumus tarp turtinės žalos, nuostolių, netekimų, praradimų ir t.t. Turtinės žalos nustatymo metodika skiriasi atsižvelgiant į žalos atsiradimo priežastis. Turtinė žala vienaip nustatoma esant pinigų trūkumui, kitaip - pinigus naudojant ne pagal paskirtį, trečiaip - trūkstant materialinių vertybių, ir dar kitaip - blogai ūkininkaujant ir pan. Remdamiesi daugiamete praktika, autoriai suformulavo pagrindinius turtinės žalos nustatymo principus, kurių pagrindu galėtų būti kuriamos konkrečios metodikos. Autoriai nepretenduoja į galutinį šio klausimo išsprendimą. Išdėstyti teiginiai gali būti diskutuojami. [Iš leidinio]

ENDamage to property is a ground for a certain category of civil claims and criminal cases. This issue interests investigators, courts, and other parties to the civil or criminal procedure. Attempts to settle this question were made as early as 1993. However, up to now, neither specific methodology for the establishment of the damage to property, nor clear-cut definition of this concept have been produced. Though legal literature uses the terms "damage to property" and "material damage and loss" as synonyms, in fact, they have no distinct definition yet. The authors suggest that the loss be defined as the loss of property occurring naturally or caused by actions which invoke no material responsibility. Damage to property may be defined as the loss of property as a result of crimes, other offences or actions incurring material responsibility. Forensic scientists-economists and inspectors should refrain from qualifying an established want of money, misuse of money or tangible assets, etc. as damage to property, since such qualification gives assessment to the actions of persons responsible for a transaction termed as the damage to property which is subject to material responsibility. Moreover, the damage to property is interpreted differently in criminal and civil procedures. The article identifies principles to be followed in the establishment of the damage to property. The authors examine the most frequent cases of damage to property, i.e . want of money and tangible assets, irretrievable bank loans, bankruptcy, and refusal to meet contractual obligations. The authors define the conditions which call for the employment of the services of the assessor, the examination of documents and handwriting. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39223
Updated:
2016-11-29 18:58:08
Metrics:
Views: 47
Export: