Вред и компенсация лицам жертвам правонарушений : пример Литовской Республики

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Вред и компенсация лицам жертвам правонарушений: пример Литовской Республики
Alternative Title:
  • Damage and Compensation to Victims of Infringed Rights in the Republic of Lithuania
  • Damage and compensation to individuals who have suffered a violation of their rights
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence.
Summary / Abstract:

LTDėl teisės pažeidimo asmuo gali patirti ne tik turto netekimą ar fizinį skausmą, bet ir dvasinį, psichologinį skausmą bei specifinius psichologinius pakitimus. Žvelgiant iš civilinės teisės pusės, pažeisto teisinio intereso atkūrimas, tinkamas įvertinimas ir turto kompensavimas aukai labai svarbūs. <…>Šiame straipsnyje autorius aptaria neturtinės žalos instituto formavimąsi Lietuvoje. Straipsnyje nagrinėjamos teisės normos, kurios nustato kompensaciją už neturtinę žalą asmeniui, nukentėjusiam nuo baudžiamosios veikos. Tai yra svarbu, nes aukos suinteresuotos<...> ne tik kaltininko nubaudimu, bet ir galimybe gauti kompensaciją už patirtą neturtinę žalą.<...>Autorius analizuoja pagrindinius tarptautinius dokumentus, reguliuojančius žalos, sukeltos neteisėta veika, atlyginimą ir valstybės įsipareigojimus atlyginti žalą, kai žalos sukėlėjas yra nemokus arba nenustatytas. Autorius taip pat analizuoja įstatymus, kurie nustato kompensaciją asmenims, nukentėjusiems nuo baudžiamosios veikos bei pateikia pasiūlymus, kaip šie asmenys turėtų būti apsaugoti teisės aktais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Žala; Kompensacija; Smurtas; Aukos; Damage; Compensation; Violent; Victim.

ENInfringed rights can lead not only to the loss of property or inflict physical pain upon the individual, but also an emotional and psychological pain, as well as cause specific psychological changes. From the perspective of civil law, the restoration of legal interest, appropriate assessment and compensation for property are of particular relevance to the victim. In this article, the author provides a study of the development of the institute of non-property damage in Lithuania. The article studies the legislative provisions, which provide for redress for non-property damage to individuals who suffered from criminal offences. It is important, because victims are interested not only in having the offender punished, but also in the possibility of getting a compensation for the non-property damage suffered. The author analyses the principal international instruments regulating the compensation for damage resulting from criminal offences and the obligation of the state to compensate for the damage when the offender is insolvent or unknown. The author also studies the laws defining compensation for victims of criminal offences and offers recommendations how such persons should be protected by legal acts.

ISBN:
9984143236
Subject:
Related Publications:
Turtinės žalos nustatymas / Vaclovas Lakis, Audrona Spėčiūtė. Teisės problemos. 2000, Nr. 1 (27), p. 93-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6603
Updated:
2013-04-28 16:27:40
Metrics:
Views: 26
Export: