Pre-school and younger school age children's health development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pre-school and younger school age children's health development
Alternative Title:
Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo ugdymas
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama sveikatos ugdymo sąvoka, jai įtaką darantys veiksniai, kai kurie fizinės sveikatos ugdymo aspektai. Taip pat atskleidžiamas tėvų ir vaikų požiūris į sveikatą, pozityvaus požiūrio formavimo ir jo keitimosi svarba. Humaniško ir demokratinio vaikų ugdymo procese labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, koks požiūris į sveikatą, higieną bei jos įtaką visam socialinio ugdymo procesui vyrauja tarp tėvų ir pačių vaikų. Straipsnyje remtasi literatūrinių šaltinių analize, pedagoginio tyrimo, tėvų apklausos, interviu su vaikais, pedagoginio stebėjimo bei matematinės statistikos metodais. Šiuo metu vaikų sveikatos ugdymo ir higienos klausimus galima laikyti aktualia pedagogine problema. Iki šiol jai nėra skirta pakankamai dėmesio ir tyrimų. Ypatingai daug dėmesio turėtų būti skiriama pozityvaus požiūrio į sveikatą ir kūno kultūrą formavimui. Reikalingi kompetentingi pedagogai, galintys suteikti žinias apie sveiką gyvenimo būdą ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius vaikams priimtinas būdais. Toks ugdymas turėtų būti nuolat vykdomas šeimoje ir ugdymo įstaigoje. Matydami švarą ir sveiką gyvenimo būdą, vaikai tuo domisi. Pagrindiniai motyvai, skatinantys vaikus rūpintis savo sveikata, yra tokios veiklos metu (pvz. fizinio lavinimo pamokose atrenkat tam tikrus pratimus ar žaidimus) patiriamas malonumas, geri santykiai su ugdytoju. Į sveikatingumo ugdymo veiklą jau darželiuose turi būti įtraukiami ir tėvai. Tai skatina tėvus rūpintis savo vaiko sveikata, domėtis įvairiais sveikatingumo ugdymo klausimais.Reikšminiai žodžiai: Sveikata; Fizinė sveikata; Fizinis treniravimas; Požiūris į fizinį treniravimą ir sveikatą; Sveikatos vystymas; Health; Physical health; Physical training; Attitude towards physical training and health; Health development.

ENThe concept of health development, influencing factors and aspects of physical health development are discussed in the article. Children’s and parents’ attitude towards health is shown in the article, as well as the importance of positive attitudes and their changes. Educational issues of child health promotion have received little research attention, thus there is no systematic scientific data on effects of various educational measures upon children’s health. Promotion of positive attitudes towards health and body culture in children is a relevant scientific problem, which requires thorough scientific research. Positive attitudes towards health and body culture in children are promoted by knowledge acquired in kindergarten and family, practiced healthy and safe lifestyle, and educators’ skills to get children interested. The main motives stimulating children to promote their health are those of pleasure experienced during physical and health promotion activities. Parent education and involvement in health promotion of their children takes places in kindergartens. This promoted positive parental attitudes and interest in the health of their children. Compared to parents of children attending ordinary kindergartens, parents of children who go to healthy promotion kindergarten were more interested in the issues of children’s health promotion and were more active in forming value orientations in their children. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3917
Updated:
2018-12-17 11:38:17
Metrics:
Views: 33    Downloads: 9
Export: