Viešosios erdvės Lietuvoje : rimtas požiūris į interneto komentarus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios erdvės Lietuvoje: rimtas požiūris į interneto komentarus
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Demokratija ir internetas; Internetas; Internetiniai komentarai; Komentaras; Politikos teorija; Rimtas požiūris; Svarstomoji demokratija; Vieša erdvė; Viešieji internetiniai komentarai; Viešoji erdvė; Comment; Commentary of internet; Deliberative democracy; Democracy; Democracy and internet; Internet; Internet comments; Public nternet commentary; Public space; Public sphere; Serious attitude; Theory of democracy.
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Internetiniai komentarai; Komentaras; Rimtas požiūris; Svarstomoji demokratija; Vieša erdvė; Viešieji internetiniai komentarai; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces; Žiniasklaida / Media; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
EN
Comment; Commentary of internet; Deliberative democracy; Democracy and internet; Democracy; Internet comments; Public nternet commentary; Public sphere; Serious attitude; Theory of democracy.
Summary / Abstract:

LTInternetas pasiūlė vietą, kurioje gali formuotis viešoji erdvė, kurią sukuria bendrapiliečių pokalbiai apie bendro rūpesčio dalykus. Naujieji dalyviai pasitelkia skirtingus viešosios komunikacijos būdus: internetinius dienoraščius, internetines peticijas, diskusijų forumus, tačiau viena populiariausių formų yra internetiniai komentarai. Būtent internetinių komentarų erdvėje bene aktyviausiai reiškiasi piliečiai, kurie, nors gana pasyvūs vertinant pagal įprastines politinio dalyvavimo formas, energingai išnaudoja naujųjų technologijų pasiūlytas politinio dalyvavimo galimybes. Tačiau ši naujoji viešoji erdvė dėl jai būdingų bendravimo formų dažniau vertinama kaip visuomenės negalių simptomas, o ne kaip rimta alternatyva iki tol egzistavusioms viešojo dialogo apie politiką erdvėms. Atsiranda rimtas iššūkis žiniasklaidos ir riboto viešųjų asmenų rato monopoliui informuoti apie tikrovę, aiškinti, interpretuoti ir vertinti bendrą pasaulį. Nepaisant potencialios galios veikti nuomones, patys internetiniai komentatoriai savo erdvės nėra linkę traktuoti kaip vietos, kurioje įmanoma efektyviai komunikuoti su valdžia. Jie reaguoja veikiau kaip žiūrovai, o ne lygiaverčiai partneriai, o tam, kad būtų išgirsti, neapsiriboja tik komentarais, bet ieško kitų komunikacijos priemonių ir kanalų. Šiuolaikiniai kritikai nepritariamai žvelgia į laisvę anonimiškumo sąlygomis. Jų akimis žvelgiant, internetinių komentarų erdvė yra vieta, kurioje išliejamos emocijos, laužomos normos, kurstoma neapykanta.

ENThe Internet has offered a place for a public area to form. This area is formed by citizens’ discussions on general issues. New members use various methods of public communication: Internet blogs, petitions, discussion forums, and Internet comments being one of the most popular methods. It is the area of Internet comments that is most actively used by citizens, who, although being rather passive when it comes to conventional forms of political participation, actively use the opportunities for political participation offered by new technologies. However, this new public area is usually evaluated as a symptom of public disability due to forms of communication characteristic to it and not as a solid alternative to previously exiting areas of public dialogue on politics. A serious challenge to the monopoly of mass media and a limited circle of public persons eligible to inform about reality, to interpret and evaluate the world has emerged. Despite their potential power to influence opinions, Internet commentators do not tend to consider this area as a place suitable to efficiently communicate with authorities. They react as viewers and not as partners, and to be heard, they seek for other communication means and channels. Modern critics do not approve anonymous freedom. According to them, the area of Internet comments is the place where emotions are expressed, standards are breached and intolerance is encouraged.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25367
Updated:
2013-04-28 20:45:27
Metrics:
Views: 26
Export: