Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio LDK vizija antrojo valstybės padalijimo akivaizdoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio LDK vizija antrojo valstybės padalijimo akivaizdoje
Alternative Title:
Livonian bishop Juozapas Kazimieras Kosakovskis' vision of the GDL within the context of the second partition of the state
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2002, 2001/1, p. 73-86
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Antrasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas; Antrasis padalijimas; Generalinė konfederacija; Juozapas Kazimieras Kosakovskis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinės grūpuotės 1792-1793 m; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonijos vyskupas; Livonijos vyskupas Juozapas Kazimieras Kosakovskis.
EN
Jozef Kazimierz Korwin Kossakowski; Livonian Bishop Juozapas Kazimieras Kosakovskis; The General Confederation; The Grand Duchy of Lithuania; The Livonian bishop; The Second Partition of the polish-Lithuanian State; The Second partition; The political groups of GDL at 1792-1793.
Summary / Abstract:

LTPolitinė situacija Abiejų Tautų Respublikoje antrojo valstybės padalijimo išvakarėse iki šiol nėra pakankamai tyrinėta. Nėra nustatyta, kokios pozicijos antrojo padalijimo akivaizdoje laikėsi LDK politikai, kokius projektus jie kėlė, kokią matė Respublikos ir LDK viziją. LDK didikių politinių grupuočių santykiai, jų puoselėjami tikslai dar laukia išsamesnių tyrimų. Turimi šaltiniai leidžia plačiau aptarti vieno iš LDK konfederacijos vadovų – Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio (1738–1794) projektus ir jais remiantis mėginti pateikti vyskupo įsivaizduojamos LDK viziją. Reikėtų pasakyti, jog Livonijos vyskupo ir jo brolio LDK lauko etmono Simono Martyno Kosakovskio veikla 1792–1793 m. labai glaudžiai susijusios. Dažnai sunku atskirti, ar vienokia ar kitokia idėja kilo būtent vyskupui, ar tai buvo etmono siekis. Istoriografijoje, nesigilinant į autorystę, tradiciškai LDK konfederacijos vadovų keltos idėjos įvardijamos tiesiog „brolių Kosakovskių siekiais“. Straipsnyje siekiama atskleisti Livonijos vyskupo J. K. Kosakovskio LDK viziją remiantis jo rašytais projektais. Tačiau neatmetama galimybė, jog šie projektai ar tam tikri jų punktai buvo parengti drauge su broliu etmonu. Informacijos apie vyskupo J. K. Kosakovskio pažiūras ir siekius valstybės valdymo klausimais taip pat teikia LDK konfederacijos dokumentai (aktai, universalai, nutarimai, dėl kurių autorystės neabejojama), paties vyskupo korespondencija, Rusijos pasiuntinio Respublikoje J. Sieverso korespondencija ir to meto įvykių liudininkų atsiminimai.

ENPolitical situation in the Polish-Lithuanian Commonwealth on the threshold of the Second Partition of Poland has not been researched enough till now. It has not been determined what position was kept by the politicians of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the face of the Second Partition, what projects were raised by them, what vision of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Grand Duchy of Lithuania was seen by them. The relationship between the GDL political groups, goals cherished by them still await more exhaustive research. The available sources enable to discuss the projects of one of the leaders of the GDL confederation – Józef Kazimierz Korwin Kossakowski, a bishop of Livonia (1738–1794) – in a broader sense and, based on them, to try to present the GDL vision, as it was imagined by the bishop. It should be mentioned that the activities of the bishop of Livonia and his brother Szymon Marcin Kossakowski, the Great Hetman of the GDL, in 1792–1793 were close-knit. It is often hard to distinguish whether one or the other idea belonged to the bishop or the great hetman. In historiography, without going deep into the authorship, the ideas, raised by the leaders of the GDL confederation, are traditionally called nothing but the “objectives of Kossakowski brothers”. The article aims at revealing the GDL vision of J. K. K. Kossakowski, the bishop of Livonia, based on the projects written by him. However, the possibility that such projects or their certain paragraphs were elaborated together with his brother, the Great Hetman is not discounted. Information on J. K. K. Kossakowski’s creed and objectives on the state governance issues is also available in the documents of the GDL confederation (acts, universals, resolutions, the authorship whereof is not undisputed), correspondence of the bishop, correspondence of J. Sievers, the Russian Ambassador to Poland, and the memoirs of witnesses of events of those days.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
  • Bishop Józef Kazimierz Kossakowski at the Four Years' Diet / Richard Butterwick. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. P. 389-412.
  • Najjaśniejsza gwiazda wileńska : ks. rektor Marcin Poczobut w ostatnich latach Rzeczypospolitej / Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Richard Butterwick-Pawlikowski. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : valstybė, kultūra, edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 88-101.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38871
Updated:
2022-01-17 11:05:32
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: