Stanislovo Moravskio rankraštinis palikimas Vilniaus bibliotekose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stanislovo Moravskio rankraštinis palikimas Vilniaus bibliotekose
Alternative Title:
Legacy of manuscripts of Stanisław Morawski stored in Vilnius libraries
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2002, 2001/1, p. 87-114
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Biblioteka; Laiškai; Moravskis, Stanislovas; Rankraštis; Stanislovas Moravskis; Vilnius; XIX amžius; „Civilizuotų moterų fiziognomikos pagrindai“; „Dainos“; „Egoizmas“; „Politinės fantazijos“; „Ustronės Atsiskyrėlio pastabos apie 1848 metų įvykius“
EN
19th century; Letter; Library; Manuscript; Moravskis, Stanislovas; Morawski, Stanislaw; Stanislaw Morawski; Vilnius; Wilno; „Egoizm“; „Piesni“; „Polityczne mrzonki“; „Uwagi Pustelnika w Ustroniu o wypadkach 1848 roku“; „Zasady fizyognomiki kobiet cywilizowanych“
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto auklėtinio, gydytojo ir rašytojo, ypač pagarsėjusio savo memuarine kūryba Stanislovo Moravskio (1802–1853) rankraštinis palikimas kadaise sudarė kelias dešimtis tomų ir sąsiuvinių. Po jo mirties daugelis rankraščių buvo paviešinti. 1944 m. per Varšuvos sukilimą subombardavus Krasinskio biblioteką rankraščiai sudegė. Šiandien galime disponuoti ir S. Moravskio darbų registru, kuriame nustatyta, kad memuaristo kūrybinį palikimą sudarė dvidešimt vienas tekstas, tarp jų ir niekuomet nespausdinti. Straipsnio autorei pavyko rasti dalį laikomų dingusiais S. Moravskio tekstų, juodraštinius jų variantus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos ir Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynuose. Aptikti juodraščiai staiga išryškino itin nemalonią aplinkybę: autentiški Stanislovo Moravskio tekstai iš tikrųjų mums buvo nežinomi, nes juos skelbiant tekstai buvo kupiūruojami. Daugiausia žalos padarė pagrindiniai S. Moravskio kūrybos leidėjai A. Czartkowskis ir H. Mošcickis, kurie su memuaristo rankraščiais iš tikrųjų elgėsi kaip su savo nuosavybe, be jokių skrupulų – ne tik juos „karpė“, bet ir keitė jų sistemą. Straipsnyje aptarti rankraščiai užpildo pagrindines ligi šiol egzistavusias S. Moravskio kūrybinio palikimo spragas. Kol kas vis dar nerasta jo studija „Keletas minčių apie sąmojį“ (Kilka myśli o dowcipie). Nėra žinomas ir 1850 m. pabaigoje – 1851 m. pradžioje S. Moravskio nurašytas ir perpieštas senos lietuviškos kronikos rankraštis. Akivaizdu, kad jeigu šie tekstai vis dar yra, tai jų reikia ieškoti Vilniaus rankraštynuose.

ENThe manuscript heritage of Stanisław Morawski (1802–1853), a student of Vilnius University, doctor and writer, who was particularly famous for his memoir works, once consisted of several dozens of volumes and notebooks. After his death many manuscripts were made public. In 1944, when Krasiński Library was bombarded during the Warsaw Uprising, the manuscripts burnt up. Today the registry of Morawski’s works is also available; according to it, twenty-one texts, including texts that have not been published before, constitute the creative heritage of the memoirist. The author of the paper managed to find part of Morawski’s texts that had been considered lost – their draft versions – in the Manuscript Departments of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, the Library of the Lithuanian Academy of Sciences and the Library of Vilnius University. Found draft texts unexpectedly pointed out a particularly unpleasant circumstance: the authentic texts of Morawski were actually unknown to us, because they were expurgated when publishing. The main publishers of Morawski – A. Czartkowski and H. Mościcki – made the greatest damage. They handled the memoirist’s manuscripts like their own property, without scruples; they not only “cut” them, but also changed their system. The manuscripts discussed in the paper fill in the gaps of Morawski’s creative heritage. His study “Kilka myśli o dowcipie” [Some Thoughts about Wit] has not yet been found. A manuscript of the old Lithuanian chronicle, copied and redrawn by Morawski at the turn of 1850–1851 is not known. If these texts still exist, they should be obviously searched in the manuscript departments of Vilnius.

ISSN:
0202-3342, 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38838
Updated:
2018-12-17 11:05:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: