Policijos veiklos strateginiai tikslai : iššūkiai ir sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos veiklos strateginiai tikslai: iššūkiai ir sprendimai
Alternative Title:
Strategic goals of police activity: challenges and solutions
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 89-102
Keywords:
LT
Policijos veiklos strategija; Strateginio plano tikslai; Strategijos vykdymas.
EN
Strategic planning of police activity; Strategic plan aims; Realization of the strategy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis "Trijų žingsnių viešojo sektoriaus strategijos modelio" metodu, analizuojami Lietuvos policijos strateginio planavimo aspektai, atskleidžiant strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus pasirinkimo pagrįstumą, aiškumą ir pasiekimo skaidrumą. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjami viešajame sektoriuje taikytini strateginio planavimo principai ir metodai, aptariama viešojo administravimo institucijų veiklos planavimo, vykdymo ir vertinimo reikšmė. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami policijos institucijos strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai: visuomenės pasitikėjimas policija; ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis; eismo įvykiuose žuvusių asmenų, skaičiuojant 1 mln. gyventojų, skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais. Tyrime daroma išvada, jog policijos institucijai tinkamai nepavyko suformuluoti adekvačius tikslo rezultatui vertinimo kriterijus, todėl policijos veiklos planavimo principai nėra pakankamai aiškūs. [Iš leidinio]

ENThe article based on the method of "Three Step Public Sector Strategy Model" and Lithuanian and foreign scientific literature analyzes peculiarities of Lithuanian police institution strategic planning and the realization of the strategy. In the first part of the article the principles of strategic planning – planning, fulfilling and evaluation – applicable for public administering have been revealed. The second part of the article analyses Police Department strategic activity plans and reports evaluating them according to the methods of three step model and presents recommendations for the improvement of activity planning. In the article the author draws the conclusion that the Police Department Strategic Plan aims, tasks, measures and evaluation criteria are often worded in the wrong way, i.e. more orientated towards the administrative activity of the department – the number of carried out programs, prepared legal acts, and not towards the defence of the public interest. Judging by police activity reports it is difficult to evaluate the stage of program’s realization, as there is information either on strategic planning or on the results, but not on the realization. During the analysis no connection between the program’s reports, their evaluation and planning of the next year budget has been found. The activity reports remain a formal document, practically having no influence on the future assignations. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38829
Updated:
2018-12-17 13:17:04
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: