"Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandų" kulto istorija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandų" kulto istorija Lietuvoje
Alternative Title:
Traditional and the present of Advent songs "Blessed Virgin Mary Hours" and prayers
In the Journal:
Soter. 2003, 9 (37), p. 163-168
Keywords:
LT
"Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandos"; Giesmės; Istorija; Krikščionybė; Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandos; Tradicinė religinė praktika.
EN
Cantos; Christianity; History; Hours of St. Marry Virgin; Praeyrs; Tradition; Traditional religious practices; „Hours of St. Marry Virgin".
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje nagrinėjama „Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandų“ (liaudyje vadinamos „Gadzinkos“, arba „Adynos“) giesmių bei maldų kilmė ir tradicinis atlikimas tikinčiųjų bendruomenėje. Straipsnis parašytas naudojantis Šv. Antano religijos studijų instituto sukaupta medžiaga, kuri surinkta 1992-1996 metais Kretingos, Salantų, Skuodo rajonuose ekspedicijų metu. Taip pat naudota medžiaga, surinkta 2002 m. rugpjūčio 5-15 dienomis vykusioje ekspedicijoje į Karteną ir jos apylinkes. „Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandos“ yra katalikų Bažnyčios maldos forma ir šios giesmės bei maldos sudaro vientisą apeigą, kurios pagrindinė paskirtis – Marijos, kaip Nekaltai Pradėtosios, garbinimas. „Švč. Mergelės Marijos Valandos“ šiandien yra sudarytos kunigų kalbamųjų Liturginių valandų pavyzdžiu. „Valandos“ susideda iš keleto dalių („Aušrinė“, „Rytmetinė“, „Priešpietinė“, „Vidudienė“, „Popietinė“, „Vakarinė“, „Dienos baigiamoji“, „Valandų“ paaukojimas). Kiekviena „Valanda“ turi himną, eilutę ir maldą, kuri kartojama visų dalių pabaigoje. „Marijos Valandų“ atlikimo liaudies pamaldumo tradiciją sudaro jų giedojimas bažnyčioje pridedamose pamaldose, maldininkų kelionėse, Marijos šventovėse, prie lurdų, namuose, šeimoje ir kaimynų vakarojimuose. Šių giesmių paplitimui Lietuvoje, o ypač Žemaitijos regione, didelę įtaką turėjo pastoracinė vienuolių pranciškonų veikla. „Marijos Valandų“ bei giesmių atlikimas tapo liaudies pamaldumo tradicija, turinčia regioninių savitumų, kadangi šalia Bažnyčios nustatytų dalykų gyvavo liaudies iniciatyvos pasireiškimas.

ENThe worship of the Virgin Mary by special prayers and songs has begun since fifteenth century. In Lithuania the songs and the prayers were called the „Blessed Virgin Mary Hours". The songs were translated from the Latin language. They were sung with pleasure by simple people so, the melodies of the songs in different regions acquired the local peculiarities which were taken from folk songs, new musical styles, and from the traditions of the local singing. "The Blessed Virgin Mary Hours" were sung different church festivities dedicated to honor Saint Mary, during pilgrim journeys, at home. Saturdays and even months were devoted to worship St. Mary. One of such time periods is Advent when "St. Mary Hours" were sung before or after Mass called in Latin "Rorate codi" in the church. Those, who did not have a possibility to be present there, sang these songs at home. "St. Mary Hours" were also being chanted during Mary Virgin birth celebrated on the 8th of December, during Maying service, and during feast of Assumption, celebrated on the 15th of August. It's necessary to stress that pastoral work of Kretinga and Padvariai Franciscans had a big influence on the life of religious community of Sammogitia. "St. Mary Hours" became the tradition of all Lithuanian believers and was especially vital till middle of twentieth century. But today, according the gathered information during expeditions these songs is a vanishing tradition of nation's piety. At the turn of the century, when the world outlook is changing, traditions are changing as well. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38737
Updated:
2018-12-17 11:16:02
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: