Mokinių požiūris į kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose
Alternative Title:
Schoolchildren's attitudes to cumulative assessment used in physical education lessons
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 76-81
Keywords:
LT
Fizinis lavinimas; Kaupiamasis vertinimas; Kaupimasis vertinimas; Kūno kultūra; Kūno kultūros pamokos; Mokinių požiūris.
EN
Cumulative assessement; Cumulative assessment; Phisical education; Physical education; Pupils' attitudes, Cumulative Assessment of Physical Education.
Summary / Abstract:

LTUgdymo turinio ir proceso kaita verčia iš naujo apmąstyti mokinių vertinimo paskirtį, tikslus, prasmę ir reikšmę. Bendrojo išsilavinimo standartai kelia naujus reikalavimus ugdymo procesui ir skatina orientuotis į mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, bet mokytojas dažnai susiduria su praktinio jų taikymo sunkumais. Pastarąjį dešimtmetį didesnė laisvė priimti sprendimus buvo suteikta mokykloms ir mokytojams. Kai kuriose bendrojo lavinimo mokyklose dalis mokomųjų dalykų buvo pradėti vertinti kaupiamuoju būdu. Tyrimo tikslas – įvertinti mokinių požiūrį į kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose, išryškinant jo privalumus ir trūkumus. Keičiantis mokinių pasiekimų vertinimui, daugiau dėmesio skiriama jo integravimui į visą ugdymo procesą. Kaupiamojo būdo esmė ta, kad pusmečio pradžioje mokinys sužino, kiek ir už kokius rodiklius gali gauti taškų, kiek taškų reikia surinkti, kad pasiektų norimą įvertinimą. Teoretikų teigimu, kaupiamasis vertinimas yra labiau diferencijuotas, individualizuotas, skatina mokinių aktyvumą, savarankiškumą, veiklos planavimą, kūrybiškumą, mokymosi motyvaciją, mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą. Kaupiamojo vertinimo metodika apima formuojamojo ir diagnostinio vertinimo tipus. Dauguma mokinių pageidauja, kad jų kūno kultūros pasiekimai būtų vertinami įskaita. Dauguma 6-ųjų ir 9-ųjų klasių mokinių palankiai vertina kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose ir akcentuoja jo teigiamą poveikį bendrai mokinio savijautai. Vyresni mokiniai, lyginant su jaunesniaisiais, palankiau žiūri į kaupiamojo vertinimo taikymą kūno kultūros pamokose.

ENNowadays assessment is a very important part of the education process. It is a permanent integral and planned process designed to measure individual progress and to stimulate self-examination and perfection. The aim of this work is to identify schoolchildren's attitudes to cumulative assessment used in physical education lessons. Cumulative assessment is a rather new and almost unexplored form in the science of education. Study results show that most of schoolchildren like cumulative assessment used in physical education lessons. It is evident that senior schoolchildren like it more than junior schoolchildren. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38686
Updated:
2018-12-17 12:08:36
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: