Didžiausi taisyklingos tarties kliuviniai: lietuviams mokantis ispanų kalbos ir ispanams mokantis lietuvių kalbos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiausi taisyklingos tarties kliuviniai: lietuviams mokantis ispanų kalbos ir ispanams mokantis lietuvių kalbos
Alternative Title:
Major obstacles of correct pronunciation: for Lithuanians learning Spanish and for Spanish learning Lithuanian
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 5-17
Keywords:
LT
Balsiai; Fonema; Fonetika; Ispanų kalba; Ispanų kalbos mokymasis; Lietuvių kalbos mokymasis; Ortoepija; Priebalsiai; Raidė; Tarimas; Tartis; Užsienio kalba.
EN
Articulation; Consonant; Consonants; Foreign language; Learning Lithuanian; Learning Spanish; Letter; Orthoepy; Phoneme; Phonetics; Pronouncing; Pronunciation; Spanish Language; Vowels.
Summary / Abstract:

LTPradėjus mokytis naujos kalbos, bandant susišnekėti su gimtakalbiu dėl pašnekovo tarties kartais kelis kartus tenka perklausti ar paprašyti pakartoti žodį. Pirmojo pašnekovo pasitikėjimas savo kalbine kompetencija smunka, dažniausiai mažėja ir motyvacija šnekėti naująja užsienio kalba. Ši situacija atskleidžia taisyklingos tarties svarbą mokantis užsienio kalbos. Lietuvių ir ispanų kaip užsienio kalbų mokymasis pastaraisiais metais Kaune vis populiarėja: nuo 2009 m. LSMU daugiau kaip ketvirtadalį studentų užsieniečių sudaro jaunimas iš Ispanijos, o VDU studentai savo antrąja užsienio kalba iš 26 siūlomų dažniausiai renkasi ispanų kalbą. Nagrinėjant ispanų ir lietuvių fonetikos panašumus ir skirtumus, siekiama aptarti, palyginti ir nustatyti didžiausius tarties kliuvinius lietuviams mokantis ispanų, o ispanams lietuvių kalbos. Pasirinktas eksperimentinis veidrodžio principas atskleidžia pagrindinius taisyklingos tarties kliuvinius: jei ispanakalbiai daro tarties klaidą lietuvių kalboje, tai toje pat vietoje ir lietuviams kalbant ispaniškai atsiranda tarties kliuvinių. Fonetikos mokymasis – viena svarbiausių komunikacinės kompetencijos dalių, todėl rekomenduojama atkreipti dėmesį į ortoepiją mokantis svetimų kalbų bei pradėti lavinti tarimą nuo pat pirmo negimtosios kalbos studijų lygio, nes teigiami rezultatai gaunami tik po ilgesnio laiko ir nemažai praktikuojantis. [Iš leidinio]

ENWhen a person starts learning a new foreign language and tries to speak to a native speaker, it is a common situation when he/she is asked to repeat (sometimes more than once) because the listener does not understand the speaker‘s pronunciation. As a consequence, the speaker’s confidence in his/her language competence is shaken as well as motivation for the use of this foreign language. This situation shows the importance of correct pronunciation which is one of the significant components of successful foreign language learning. Recently, the learning of Spanish and Lithuanian as foreign languages has become increasingly popular in Kaunas. From 2009 a quarter of LUHS foreign students are Spanish students, and Spanish is the first most chosen from 26 of those taught as a second foreign language at VMU. During the analysis of Spanish and Lithuanian phonetic similarities and differences, the main purpose is to discuss, compare and identify the major obstacles in pronunciation for Lithuanians learning Spanish and for Spanish students learning Lithuanian.The experimental mirror principle reveals the main obstacles to correct pronunciation which indicate the cases where Spanish students make pronunciation mistakes in the Lithuanian language, and, respectively, those cases are the same where the pronunciation obstacles for Lithuanians speaking Spanish arise. Learning of phonetics is one of the most important parts of communicative competence – that is why it is recommended to pay attention to the orthoepy in foreign languages and begin to develop pronunciation from the very first levels of language learning, because the positive results appear in the long run and after much practice. [text from author]

DOI:
10.3846/cpe.2012.01
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38679
Updated:
2020-02-13 08:49:59
Metrics:
Views: 22    Downloads: 10
Export: