Organizacijos ryšių ir institucinio įvaizdžio valdymo patirtis Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos ryšių ir institucinio įvaizdžio valdymo patirtis Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Corporate communication and corporate image management in Lithuanian companies
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2002, Nr. 21, p. 147-166
Keywords:
LT
Įvaizdžio vadyba; Organizacijos įvaizdis; Organizacijos ryšiai.
EN
Corporate identity; Corporate image; Corporate communication.
Summary / Abstract:

LTAkademinių sluoksnių susidomėjimas organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių problemomis pasiekė savo raidos brandos etapą, tačiau praktinis skirtingų teorinių modelių panaudojimas užsienio šalyse, taip pat ir Lietuvoje, lieka ribotas. Tiek teorinių, tiek praktinių darbų vertė yra didelė įvertinant tai, kad organizacijos identiteto ir įvaizdžio studijų problemos apima tokias verslo vadybos sritis kaip organizacijos elgsena, žmogiškieji ištekliai, strateginis valdymas, ryšiai su visuomene, grafinis dizainas bei organizacijos marketingo ryšiai. Lietuvos įmonėms minėtos problemos aktualios ne tik dėl jų naujumo, bet ir dėl išorinės aplinkos raidos, taip pat - dėl Lietuvos įmonių raidos per pastarąjį dešimtmetį. Straipsnio tikslas - aptarti, kaip Lietuvos įmonės valdo savo organizacijos įvaizdį bei organizacijos ryšių veiklas, remiantis tarptautiniais akademiniais organizacijos identiteto, įvaizdžio problemų bei įvaizdžio valdymo modeliais. Tyrime naudota naujausia mokslo literatūra, oficialūs verslo informacijos šaltiniai bei pačių organizacijų vidaus ryšių laikmenos, metinės ataskaitos ir reklaminiai leidiniai, reklama masinės informacijos priemonėse ir organizacijų svetainės internete. Empiriniai tyrimai buvo atlikti keliose didelėse Lietuvos įmonėse - Utenos alus, Kalnapilis, švyturys, Ragutis, Klasco, Achema ir Nordea. Tyrimo duomenys panaudoti svarbiausių Lietuvos įmonių identiteto ir įvaizdžio valdymo ir aplinkos problemoms identifikuoti. Pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

ENThe interest of academic quarters in issues of corporate identity, image and communication reached its mature developmental stage, but the practical application of different theoretical models in foreign countries as well as in Lithuania remains limited. The value of both theoretical and practical works is high considering the fact that the issues of studies of corporate identity and image include the fields of business management such as organizational behaviour, human resources, strategic management, public relations, graphic design and marketing communications of the organization. Above mentioned problems are relevant for the Lithuanian companies due to their freshness, the development of external environment as well as the development of Lithuanian companies over the last decade. The article aims to discuss how Lithuanian companies manage their corporate image and activities of organizational communications in terms of international academic models of corporate identity, image problems and image management. The study used the latest scientific literature, official sources of business information and internal communications media of organizations, annual reports, advertising material in the mass media and organizations' web site. Empirical studies were performed in several large Lithuanian companies: "Utenos alus", "Kalnapilis", "Švyturys", "Ragutis", "Klasco", "Achema" and "Nordea". The received data were applied to identify problems of corporate identity, image management and environment of major Lithuanian companies. The conclusions and recommendations are provided.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38091
Updated:
2018-12-17 11:05:05
Metrics:
Views: 35    Downloads: 25
Export: