Organizacijų kultūros tyrimas, siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų kultūros tyrimas, siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą: disertacija
Alternative Title:
Research on Culture of Organizations Seeking to Implement the General Quality Management
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
177 lap. + Požiūrio į darbo kokybę tyrimo anketa (I-III variantai) (12 p.)
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe “Organizacijos kultūros tyrimas, siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą“ išanalizuota vadybos ir organizacijų teorijų raida, rastos šių teorijų bei moderniausių vadybos koncepcijų sąsajos, nustatyta dabartinės visuotinės kokybės vadybos koncepcijos vieta organizacijų teorijų raidoje. Išanalizuota organizacijos kultūros samprata, jos ypatumai, ištyrimo būdai bei kokybės kultūros ypatumai. Parengta įmonių organizacijos kultūros tyrimo metodika, integruojant joje kiekybinius ir kokybinius organizacijų tyrimo metodus. Patikrintas parengtos metodikos tikslingumas, tiriant Lietuvos įmonių kultūrą, nustatant joje slypinčias kliūtis, trukdančias sėkmingai įgyvendinti Visuotinės kokybės vadybą. Pateiktos rekomendacijos tirtų įmonių kultūrai pertvarkyti ir Visuotinės kokybės vadybai jose įdiegti.

ENIn the work “Research on Culture of Organizations Seeking to Implement the General Quality Management”, the development of the management and organization theories is analyzed, the links of theories and the most modern management conceptions are found, the position of the present concept of general quality management in development of the theories of organizations is determined. A conception of the organization culture, its features, research methods and peculiarities of quality culture are analyzed. The methodology of researches on the organizational culture of enterprises is prepared integrating quantitative and qualitative organization research methods. The expedience of the prepared methodology is verified by analyzing the culture within the Lithuanian companies and identifying the obstacles lying inside that hinder the successful implementation of general quality management. The recommendations for restructuring the culture of the analyzed companies and introducing general quality management are presented.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11512
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 42
Export: